Welkom

 

We leven in een overgangsfase in de evolutie waarin ‘hokjes denken’ plaatsmaakt
voor een Supramentaal, allesomvattend bewustzijn.
De leugen maakt plaats voor de waarheid.

 

Fenneke Lammerink

 

Homo Supramental
Een ‘nieuwe soort’​ is in opmars dankzij het Supramentale Bewustzijn dat sinds 1956 in de aardatmosfeer en materie actief is. Homo Supramental is een soort zonder ego.

Spirituele Evolutie
De evolutie is niet ten einde. Op dit punt in de evolutie neemt de ontwikkeling van onze spirituele dimensie een vlucht. De ontwikkeling van onze spirituele dimensie gaat voorbij de persoonlijkheid en leidt tot een geheel nieuw zelf- en wereldbeeld.

De Nieuwe Psychologie
Oude systemen en werkwijzen voldoen niet meer en daarmee doet de Nieuwe Psychologie haar intrede, welke het fundament zal vormen voor systemen die recht doen aan het volledige menselijke potentieel.

Kennis door identiteit
Mijn praktijk en academie zijn gestoeld op deze geïntegreerde kennis en vormen hiervoor de basis. De leraar, hulpverlener, begeleider/ leider van de toekomst werkt vanuit dit nieuwe bewustzijn. Voel jij dat je tot deze groep behoort? Dan ontwerp ik educatiemateriaal voor jou en ben ik voor consultatie bereikbaar!