Academie

 

Je moet het geheel kennen voor je het deel kunt kennen en het hoogste voor je het laagste werkelijk kunt begrijpen. Dat is de belofte van de grotere psychologie, die haar tijd afwacht en waarvoor dit armzalige geklungel het veld zal ruimen na op niets te zijn uitgelopen.

 

Sri Aurobindo

 

Vicieuze cirkel
De mensheid heeft meer problemen dan ze kan oplossen. Er is een groeiende behoefte aan structurele veranderingen. Aan erkenning en kansengelijkheid. Het piramidemodel voor wereldmacht heeft zijn langste tijd gehad. Echter, de huidige machthebbers draaien rond in cirkels van symptoombestrijdingsbeleid. Het niveau dat de problemen heeft gecreëerd kan ze simpelweg niet oplossen…

Nieuwe leiders; nieuw bewustzijn
De wereld schreeuwt om nieuwe leiders. Leiders die fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel volwassen zijn. Leiders die vanuit een groter vermogen systemen opzetten die recht doen aan het volledige menselijke potentieel. Vanuit het Supramentale Bewustzijn dat het gehele plaatje ziet: verleden, heden en toekomst in harmonie. En daarmee maakt de oude, uitgeputte wereld plaats voor een nieuwe wereld, waarin systemen de mensheid en de aarde ondersteunen in haar evolutie naar eenheid in diversiteit.

Bewustzijnstadia
De mens evolueert vanaf de gewone menselijke intelligentie door vier stadia omhoog: het Hogere Mentale, het Verlichte Mentale, het Intuïtieve Mentale, het Boven Mentale met daarboven het Supramentale Bewustzijn of de Supergeest.

            

Basisprincipes academie
Ieder mens is op aarde voor een yogaproces.
Ieder mens is op aarde voor een speciaal doel.
Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen ontwikkelingsritme en manier van leren.

Alle mensen zijn gelijkwaardig, er is enkel verschil in bewustzijn.

Het doel van de menselijke evolutie is eenheid in diversiteit.
De Supramentale kennis over de mens en evolutie dient als leidraad voor de realisatie van dit doel.
Als fundament.
De Supramentale kennis moet in de praktijk ervaren, doorleefd en geïntegreerd worden.
Dan is het geen theorie meer maar een zekerheid dat die kennis de waarheid is.

Studiegroep
Wil jij een nieuwe leider worden? Voel jij die INNERLIJKE ASPIRATIE? Meld je dan hier aan voor de studiegroep van De Nieuwe Psychologie Academie!