Academie

 

“Je moet het geheel kennen voor je het deel kunt kennen en het hoogste voor je het laagste werkelijk kunt begrijpen.
Dat is de belofte van de grotere psychologie, die haar tijd afwacht en waarvoor dit armzalige geklungel het veld zal ruimen na op niets te zijn uitgelopen.”

 

Sri Aurobindo

 

Het einde van een Tijdperk
De mensheid heeft meer problemen dan ze kan oplossen en er is een groeiende behoefte aan structurele veranderingen. Aan erkenning en kansengelijkheid. Het piramidemodel voor wereldmacht heeft zijn langste tijd gehad, de mensheid degenereert al sinds de jaren ´70. We worden aantoonbaar zieker, dommer en armer. Wat ligt hieraan ten grondslag?

Het niveau dat de problemen heeft gecreëerd kan ze simpelweg niet oplossen…
De huidige machthebbers (The Deep State/ Illuminati) verkeren in het Bovenmentale Bewustzijn. Het bewustzijn (de onzichtbare macht) die de evolutie op een bepaald punt een stap verder bracht en nu zijn perverse kant uitleeft.

De huidige machthebbers gaan over lijken om hun macht te behouden. Het zijn psychopaten die bewust weigeren om verder te evolueren. Ze zijn geobsedeerd door macht en rijkdom en stellen gewetenloos alles in het werk om volledige wereldoverheersing te krijgen. Hun voornaamste doel om de massa te kunnen beheersen is een populatiereductie tot 500.000.000 mensen. Verschillende, zo niet alle mogelijke middelen, interventies en massa- manipulatietechnieken; de politiek (verdeel & heers), mainstream media (mindcontrol), valse vlag operaties (o.a. 9/11 en de oorlogen in het Midden-Oosten), omvolking (Coudenhove-Kalergi-plan), weer- en voedselmanipulatie (E-nummers, genetische modificatie, geo-enginering), Big Pharma/ vaccinatie(genocide)beleid, technologie (smart-tech, microchips, AI en 5G dat een massavernietigingswapen is), en occulte kennis; de kennis van het Bewustzijn en de Natuurwetten (de ongeziene Universele Spirituele Wetten die de consequenties van het menselijk gedrag beheersen) worden ingezet voor dit doel. Het creëren van verdeeldheid en armoede leiden tot burger- oorlogen, ziekte en sterfte opdat er uiteindelijk een beheersbaar aantal overblijft die zij als slaven kunnen aansturen d.m.v. artificiële intelligentie. Totale controle. Het klinkt te bizar voor woorden maar dit is wat er daadwerkelijk gaande is. The New World Order & One World Religion. Een groep psychopaten met een agenda, gebaseerd op een zionistisch/ satanistisch gedachtegoed, welke in 2030 de voltooiingsfase ingaat. De nazipraktijken zijn nooit gestopt maar in de schaduw verder gegaan…

Nieuwe leiders; nieuw bewustzijn
De wereld schreeuwt om nieuwe leiders. Leiders die fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel volwassen zijn. Leiders die vanuit een groter vermogen systemen opzetten die recht doen aan het volledige menselijke potentieel. Vanuit het Supramentale Bewustzijn, dat het gehele plaatje ziet: verleden, heden en toekomst in harmonie. En daarmee maakt de oude, uitgeputte wereld plaats voor een nieuwe wereld, waarin systemen de mensheid en de aarde ondersteunen in haar evolutie naar eenheid in diversiteit.

“A LEADER IS ONE WHO KNOWS THE WAY, GOES THE WAY, AND SHOWS THE WAY.”

Bewustzijnstadia
De mens evolueert vanaf de gewone menselijke intelligentie door vier stadia omhoog: het Hogere Mentale, het Verlichte Mentale, het Intuïtieve Mentale, het Boven Mentale met daarboven het Supramentale Bewustzijn of de Supergeest.

            

Basisprincipes academie
Ieder mens is op aarde voor een yogaproces.
Ieder mens is op aarde voor een speciaal doel.
Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen ontwikkelingsritme en manier van leren.

Mensen zijn niet gelijk, er is verschil in bewustzijn.

Het doel van de menselijke evolutie is eenheid in diversiteit.
De Supramentale kennis over de mens en evolutie dient als leidraad voor de realisatie van dit doel.
Als fundament.
De Supramentale kennis dient in de praktijk ervaren, doorleefd en geïntegreerd te worden.
Dan is het geen theorie meer maar een zekerheid dat die kennis de waarheid is.

 

Wij zijn de verandering!
Wil jij een nieuwe leider worden? Voel jij die INNERLIJKE ASPIRATIE? Begin dan vandaag nog aan De Nieuwe Psychologie Academie! Bestel mijn eBook & Items en bestudeer ze op jouw moment.

 


 

Studiegroep
De verdere invulling van de academie is op dit moment onder constructie. Ik wil graag een studiegroep opstarten om de leiders van de toekomst bij elkaar te brengen:

Oproep aan de leiders van de toekomst!

Ben jij een nieuwe leider?


  • Deze basisprincipes gelden voor de rijpere zielen die zich gedurende de evolutie hogerop hebben gewerkt en waarvoor de mogelijkheid bestaat (mits zij daaraan hun bewuste medewerking verlenen) om mee te gaan in de huidige evolutionaire transitie.

 

SHARE WITH YOUR NETWORK?