Ben jij een nieuwe leider? – Blogpost 12/07/2021

In de geschiedenis zijn er verschillende tijdperken gepasseerd. Eens in de zoveel duizend jaar breekt er een nieuw tijdperk aan doordat er een hoger bewustzijn actief wordt en voor een collectieve shift zorgt. De mensen die toegang hebben tot dat nieuwe bewustzijn nemen dan de voortrekkersrol. Zij krijgen vanuit dat nieuwe bewustzijn de ideeën door over hoe het e.e.a. vormgegeven dient te worden. Want we bedenken niks zelf. Alle ideeën komen uit de Geest die aan de oorsprong van deze materiële schepping ligt. De Geest bestaat uit verschillende niveaus van bewustzijn en evolutionaire krachten welke de evolutie sturen.
Voor de mens geldt dat de mate van de ontwikkeling van je ziel bepaald op welk bewustzijnsniveau (of ik zeg weleens netwerk) van de Geest je bent aangesloten. Want zo simpel is het. Iedereen zit op een bepaald netwerk aangesloten en daarom spreken we niet allemaal dezelfde taal. Dit is o.a. ook de hoofdreden waarom het gros nu niet bereikbaar is en waarom relaties stuklopen. De één groeit naar een volgend niveau op de ladder van het bewustzijn en de ander blijft op het netwerk waarin je elkaar ontmoette en zo’n goede connectie had. Het communiceert dan ineens niet meer en uiteindelijk houdt de relatie vaak op te bestaan. Of men blijft getrouwd voor het geld 😜

Het Supramentale Bewustzijn heeft de leiding op aarde
Maar even (zonder gekheid) terug naar de essentie: Het bewustzijn dat op dit moment voor die enorme shift voorwaarts zorgt, heet het Supramentale Bewustzijn. Waar komt de term Supramentaal vandaan? Supramentaal verwijst naar een overkoepelend netwerk die de vorige niveaus overstijgt. In dit bewustzijn kun je het geheel overzien en doorzien. En dat is de volgende stap in de menselijke evolutie!
Dus, hoe hopeloos de situatie voor velen misschien ook lijkt, de duisternis komt aan het licht omdat we deze nu gaan overwinnen! Er is een nieuw hoofdstuk in de evolutie begonnen en de tijd van de voortrekkers van dit tijdperk is gekomen! Het is tijd om op te staan en je te verheffen boven deze chaos!

Nog een goed nieuwtje is dat de weg al voor je is geplaveid; want voor de ontwikkeling van een Supramentaal Bewustzijn bestaat een veilige methode die in de vorige eeuw is opgeschreven door Sri Aurobindo. En waarom zeg ik veilig? Omdat de ontwikkeling van het bewustzijn niet zonder gevaar is. Sterker nog, de hedendaagse psychologie (van het mentale t/m het spirituele) is erop gericht om de mensheid verder in verwarring te brengen. We hebben nu talloze hulpverleners, coaches en begeleiders die niet weten waar ze mee bezig zijn. En dat bedoel ik niet onaardig! Ik zeg dit omdat dit één van onze grootste problemen is, wellicht zelfs ons grootste probleem, dat opgelost moet worden. We zijn allemaal slachtoffers van het satanische systeem waarin wij leven en we hebben een overtreffende visie nodig om een nieuwe en gezonde basis neer te zetten.

We hebben een groep nodig die het geheel begrijpt, die de werking van het bewustzijn begrijpt, en op basis van geïntegreerde kennis nieuwe systemen gaat opzetten die recht doen aan het volledige menselijke potentieel.

Van vrijheidsstrijder naar Yogi
Een leuk weetje over Aurobindo is dat hij één van de meest vooraanstaande Indiase vrijheidsstrijders was tegen de Engelse overheersing in de vorige eeuw. Hij werd op een gegeven moment echter gevangen gezet waarin de Geest of God hem duidelijk heeft gemaakt dat hij een andere taak te doen had. Hij moest helpen een volgende stap in de evolutie mogelijk te maken. Aan de hand van alle kennis die er al was over Yoga, welke hij uitvoerig heeft bestudeerd, en zijn ervaringen die weer een stap verder gingen, beschreef hij deze methode genaamd Integrale Yoga. Ook wel Supramentale Yoga genoemd.
Ik kan mij voor een groot deel ook herkennen in zijn weg. In 2013 kwam ik met een burn-out thuis te zitten. Echt alles liep spaak. Ik liep vast in mijn werk, in mijn relatie, emotioneel en spiritueel kreeg ik ervaringen waar anderen niets van begrepen. Ik moest mijn eigen weg gaan, los van de kudde. Ook ik werd in die periode vastgezet omdat ik een andere kant op moest met mijn leven. Als resultaat daalde in 2015 het Supramentale Bewustzijn bij mij in, ik werd mij bewust van mijn levensdoel, startte in datzelfde jaar een praktijk en twee jaar later een academie voor de leiders van de toekomst! Vandaag, anno 2021 heb ik mijn transformatie compleet. Ik kan het geheel overzien en doorzien en in mijn nieuwe studiegroep wil ik de mensen bij elkaar brengen die ook voor dit doel op aarde zijn gekomen.

Opzet studiegroep
Omdat Integrale Yoga een studie is die niet losstaat van levenservaringen, zoals de gangbare studies, is het niet te voorspellen hoelang iemand erover zal doen. Het is daarom geen studie zoals alle anderen. Je hebt het Supramentale Bewustzijn gerealiseerd of niet, dat wordt niet door een diploma bepaald. Ik heb de voorwaarden en invulling van de studiegroep nog niet helemaal scherp maar ik denk aan een maandelijkse studiebijeenkomst en een online platform waar deelnemers elkaar kunnen ondersteunen, waar we informatie kunnen delen en waaruit ik input kan halen voor de bijeenkomsten. De kosten zijn afhankelijk van het aantal aanmeldingen, de huur van een geschikte ruimte en dergelijke. Het is mijn doel om een eerlijke, betaalbare constructie neer te zetten.

Wil jij onderzoeken of deze studiegroep bij jou past? In mijn item de grenzen van de psychoanalyse licht ik het probleem van de hedendaagse psychologie verder toe, waarna ik een brug sla naar de kennis van Sri Aurobindo. Dit item geeft uitvoerig antwoord op de vraag wat Integrale Yoga precies inhoudt. Als het antwoord JA is, laat mij dit dan even via een mailtje weten!

Liefs Fenneke ❤️

 

SHARE WITH YOUR NETWORK?