Consulting

 

“We bestaan allen uit duister en licht.
Het omarmen van het hele scala leidt tot transformatie.”

 

Consulting
De Nieuwe Psychologie heeft een fundamenteel andere kijk op coaching en therapie dan gebruikelijk is. De ontwikkeling van onze spirituele dimensie gaat voorbij de persoonlijkheid en leidt tot een geheel nieuw zelf- en wereldbeeld. In dit perspectief dienen al onze relaties en ervaringen, zowel positief als negatief, ter ondersteuning van ons evolutionaire groeiproces.

Zoveel mensen zoveel levenspaden
We zijn hier allen met een doel. Het is aan onszelf om dit doel te ontdekken en onze Eigen Weg te bewandelen. Ouders hebben daarbij de taak hun kind(eren) te ondersteunen op hun specifieke weg.
Het kind kan zijn ouders laten evolueren door een spiegel te zijn voor hun onderdrukte problematiek.
De ouders kunnen het kind laten evolueren door deze psychologische situatie niet te ontvluchten maar op te lossen, juist in henzelf.

Psychosomatiek
Ziekten en/of terugkerende problemen in het leven kunnen symptomen zijn van diep onderliggende familiaire patronen. Of je nu behandeld mét of zonder hulpmiddelen van buitenaf, je kan pas tot ware genezing komen wanneer je tegelijkertijd de onderliggende psycho-emotionele problematiek oplost. Verandering vindt plaats na inzicht: het lichaam reageert op de bewustwording van het “waarom”[i].

Werkwijze & Tarieven
In mijn praktijk ondersteun ik nieuwetijdskinderen/ gezinnen bij vraagstukken op hun levenspad.
Ik geloof in de verantwoordelijkheid van ieder mens om vraagstukken en problemen zoveel mogelijk op eigen kracht te boven te komen. Echter, soms hebben we even een richtingaanwijzer nodig. In dit proces kan ik als sparringpartner fungeren. Neem voor gezinsconsulting even contact met me op voor het bespreken van de situatie, mogelijkheden en prijzen.


Consulting op mesoniveau
Deze tijd van snelle veranderingen vereist ook een adequate vertaalslag op opvoedkundig-, educatief- en bedrijfsmatig niveau. Oude systemen en structuren werken niet meer en verouderde opvattingen over leren en werken dienen fundamenteel herschreven te worden. Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen ontwikkelingsritme en manier van leren. Daarom is geen enkele algemene opvoeding-, leer-, werkstrategie algemeen toepasbaar[ii].
Voor initiatieven met dit uitgangspunt ben ik bereikbaar als consultant/cursusleider.