Consulting

 

“We bestaan allen uit duister en licht.
Het omarmen van het hele scala leidt tot transformatie.”

 

Een geheel nieuw zelf- en wereldbeeld
De Nieuwe Psychologie heeft een fundamenteel andere kijk op coaching en therapie dan gebruikelijk is. De ontwikkeling van onze spirituele dimensie gaat voorbij de persoonlijkheid en leidt tot een geheel nieuw zelf- en wereldbeeld. In dit perspectief dienen onze relaties en ervaringen, zowel positief als negatief, ter ondersteuning van ons evolutionaire groeiproces.

Zoveel mensen zoveel levenspaden
We zijn hier allen met een doel. Het is aan onszelf om dit doel te ontdekken en onze Eigen Weg te bewandelen. Ouders hebben daarbij de taak hun kind(eren) te ondersteunen op hun specifieke weg. Het kind kan zijn ouders laten evolueren door een spiegel te zijn voor hun onderdrukte problematiek en de ouders kunnen het kind laten evolueren door deze psychologische situatie niet te ontvluchten maar op te lossen, juist in henzelf.

Psychosomatiek
Ziekten of terugkerende problemen in het leven kunnen symptomen zijn van:
– trauma’s,
– levenslessen die we niet herkennen/ negeren,
– diep onderliggende familiaire patronen.
Of je nu behandeld mét of zonder hulpmiddelen van buitenaf, je kan pas tot ware genezing komen wanneer je tegelijkertijd de onderliggende psycho-emotionele problematiek oplost. Verandering vindt plaats na inzicht: het lichaam reageert op de bewustwording van het “waarom”[i].

Werkwijze
In mijn praktijk ondersteun ik rijpere zielen (van jong tot oud) bij vraagstukken op hun levenspad. Ik onderschrijf de verantwoordelijkheid van ieder mens om vraagstukken en problemen zoveel mogelijk op eigen kracht te boven te komen. Echter, soms hebben we even een richtingaanwijzer nodig en in dit proces kan ik als sparringpartner fungeren.

Individueel
Ben jij intrinsiek gemotiveerd? Wil jij echt moeite doen om verder te komen met één of meerdere vraagstukken in jouw leven? Dan help ik je graag! Onze samenwerking begint met een intakegesprek waarin we uitgebreid oriënteren op jouw situatie. Dit consult duurt 1,5 tot 2 uur. Ik stel vragen, reik kennis aan en geef je handvatten voor mentale, lichamelijke, emotionele en/ of spirituele oefeningen. Hiermee kun jij direct aan de slag! Vervolgconsulten kunnen worden ingepland op eigen initiatief en naar gelang daar behoefte aan is. Deze duren gemiddeld een uur.

Systeemgericht
In gezinssituaties is de oorzaak van een ongewenste situatie vaak moeilijker te doorzien. Er spelen zoveel factoren mee! Neem in dit geval even contact met me op voor het bespreken van de situatie, mogelijkheden en prijzen.

Tarieven & voorwaarden (individuele consultatie)
1e consult € 175, –
Vervolgconsult € 125, – (60 min)

  1. Iedere deelnemer dient intrinsiek gemotiveerd te zijn. Groei en consistente bewustzijnsveranderingen vergen inspanningen en komen van binnenuit tot stand.
  2. Iedere deelnemer dient vrij te zijn van verslavingen. Hiermee bedoel ik vrij van alle middelen die het bewustzijn verruimen of dempen. Verslavingen (ook sporadisch middelengebruik) en demonische beïnvloeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Medicatie, alcohol, drugs (inclusief wiet/ hasj/ psychedelica) maar ook bijvoorbeeld de verslaving aan pornografie maken een activatie van Het Nieuwe Brein (de frontale cortex) en consistente bewustzijnsveranderingen onmogelijk.
  3. Deelname is geheel op eigen risico. Mijn praktijk en academie staan aan de basis van de nieuwe wereld en nieuwe systemen. Ik werk dus niet op basis van het oude gezondheids- en rechtssysteem maar op basis van natuurwetten.
  4. In dit verband zijn de Wet van Oorzaak en Gevolg en de Wet van Verantwoordelijkheid van toepassing. Enkel de juiste acties leiden tot de gewenste uitkomst en we kunnen enkel een goede uitkomst verwachten als we volledig onze verantwoording nemen voor afspraken en samenwerkingsverbanden. Dit werkt tweeledig. In mijn dienstverlening verplicht ik mij ertoe volgens de hoogste normen van vakmanschap en zorgvuldigheid te handelen. Ik accepteer een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Wanneer een deelnemer geen vooruitgang maakt, bijvoorbeeld omdat afspraken niet worden nagekomen of omdat er sprake is van verslavingsproblematiek, kan ik daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
  5. Betaling geschied altijd vooraf. Contant of per tikkie betaalverzoek.
  6. Kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij zorgverzekeraars.
  7. Het annuleren van afspraken is mogelijk tot 48 uur van tevoren. Afspraken die niet of te laat zijn afgemeld mogen in rekening worden gebracht.
  8. Wanneer er geen sprake (meer) is van een vruchtbare samenwerking, kan deze door beide partijen, na ieder consult, worden opgezegd.

Consulting op mesoniveau
Deze tijd van snelle veranderingen vereist ook een adequate vertaalslag op opvoedkundig-, educatief- en bedrijfsmatig niveau. Oude systemen en structuren werken niet meer en verouderde opvattingen over leren en werken dienen fundamenteel herschreven te worden. Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen ontwikkelingsritme en manier van leren. Daarom is geen enkele algemene opvoeding-, leer-, werkstrategie algemeen toepasbaar[ii].
Voor initiatieven met dit uitgangspunt ben ik bereikbaar als consultant/cursusleider.