De seksuele misvorming van jouw kind – Blogpost 25/08/2020

Seksuele voorlichting heet tegenwoordig seksuele vorming. Dit is een essentieel verschil want wat blijft er in deze maatschappij nog over van de natuurlijke ontwikkeling van een kind? Ik noem het zelf daarom ook seksuele misvorming. Want dat is wat het is!
Het idee om kinderen seks-lessen te geven komt zoals in mijn vorige blog beschreven staat, bij de World Health Organisation vandaan. Voor Europa is Duitsland hiervoor aangewezen als voorrijder, net zoals Italië aangewezen is als voorrijder van het vaccinatiebeleid in Europa.

“De richtlijn seksuele en relationele vorming is opgetekend door de Europese afdeling van de WHO in samenwerking met de Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) en ‘experts’ in Europa. De richtlijn is vertaald naar de Nederlandse situatie en biedt houvast bij de inrichting van seksuele vorming in een doorlopende leerlijn.”

Preventie als excuus om perverse ideologieën en pedofiel gedrag door te drukken
Een interessante analyse van deze WHO richtlijnen is gedaan door Ariane Bilheran. Zij heeft een doctoraat in psychologie en is een bereisde leerboekauteur. In haar boek, “The Vertigo van seksuele rechten: Of de wet van pedofielen in dienst van het mondiale totalitarisme” komt ze tot de conclusie dat bij de oprichting van de WHO-normen en de ‘verklaring van seksuele rechten’ van de IPPF internationale pedofiele netwerken betrokken waren. Zo zegt ze dat pedofilie het kind wil seksualiseren, en je kunt duidelijk zien dat het systematisch gebeurt met deze programma’s.

Minutieus analyseert en verklaart Bilheran in haar boek (enkel beschikbaar in het Frans) de individuele passages van de internationale normen van de WHO en komt tot de conclusie dat ze de weg willen vrijmaken om in de toekomst de wettelijke bescherming van minderjarigen en kinderen af te schaffen. Zelfs met het geavanceerde argument van de bescherming van kinderen door middel van onderwijs heeft deze inhoud niets te doen, merkt ze op, en ze voegt toe: “Het gaat erom dat preventie wordt gebruikt als excuus om perverse ideologieën en pedofiel gedrag door te drukken”.

Bilheran bekritiseert aan de WHO-normen ook dat noch erkende medische professionals (bijvoorbeeld kinder- psychiaters en therapeuten) noch erkende juridische experts vooraf geraadpleegd werden. Er waren geen tegenstrijdige debatten tussen deskundigen geweest en ook het volk was uitgesloten. Het was een totalitaire actie en de implementatie van deze WHO normen zou een gezamenlijke internationale actie zijn.

In de volgende video geeft ze een beknopte toedracht:

 • Bovenstaande richtlijnen zien we o.a. terug in het vlaggensysteem van de Rutger stichting dat binnen Nederlandse scholen wordt gehanteerd.
 • In mijn vorige blog heb ik ook aangetoond dat porno wordt gefaciliteerd op scholen via het internet en door het uitnodigen van pornoactrices en pedo-activisten in de klas.
 • Op basisschool De Springplank spelen jonge kinderen in groep drie en vier seksspelletjes (2017!):

 • In Amerika wordt op scholen gedoceerd dat pedofilie een seksuele georiënteerdheid is:

 • In een kinderboekje vanaf 2 jaar wordt papa’s zwangerschap uitgelegd.
 • Nog een zeer ernstig voorbeeld van Duits educatiemateriaal dat volgens de WHO geschikt is voor kinderen van 4 – 6 jaar.
 • Na de introductie van ‘seksspeeltjes-koffers’ in kindercrèches in Duitsland volgen nu ‘masturbatieruimtes‘.
 • En in Engeland krijgen kinderen tussen de 6 en 10 jaar lessen over ‘zelfstimulatie’ waarin ze worden aanmoedigt om hun geslachtsdelen in bed en onder de douche aan te raken.

Systematisch programmeren
De pornoficatie en psychopatisering van kinderen en onze samenleving in zijn geheel vinden we op allerlei terreinen terug. In het klaslokaal, in de media, op het internet en ook in de winkels.

 

 

 • Bij fastfood restaurant MC Donalds vinden we de volgende voorbeelden:

 • En als ouders wel iets merken, zoals bij deze pop met een giechelknop in de edele delen, en daartegen in opstand komen is er altijd een of ander slecht excuus.

In mijn vorige blog beschrijf ik ook dat er aan deze agenda systematisch is gewerkt. Er worden constant pogingen gewaagd om pedofilie te normaliseren en als er teveel weerstand uit de samenleving komt, dan doen ze weer even een stapje terug. De politieke agenda en het structureel in de doofpot houden van pedofiele schandalen in de hogere geledingen spreken voor zich.

Nederland is het centrum van een internationaal pedofilie/kindermisbruik netwerk. Het OM en minister Grapperhaus werken onderzoeken rond kindermisbruik structureel tegen. Dit, terwijl inmiddels bewezen is dat ca. 71% van deze wereldwijde misdaden georganiseerd worden vanuit Nederland.

Grapperhaus: pedo-handboek gaat niet over de grens van de wet

Sinds 7 augustus 2020 is ook de PNVD – Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit heropgericht! Woorden schieten te kort voor hun ziekelijke partijprogramma! Zij maken geen (juridisch) onderscheid tussen minder- en meerderjarigheid en willen daarmee een einde maken ‘aan de onderdrukking van kinderen en jongeren’. Enkele voorbeelden:

 1. Personen van alle leeftijden, dus ook kinderen, hebben het recht te beschikken over hun eigen lichaam. Dit geldt evenzo voor seksuele zelfbeschikking. Iedereen mag met instemming seksuele contacten aangaan.
 2. Seksuele contacten in het openbaar, zoals in natuurgebieden, worden toegestaan.
 3. Iedereen mag er voor kiezen deel te nemen aan de productie van pornografie.
 4. De PNVD is tegen censuur. Pornografie mag overdag worden uitgezonden. Privébezit van alle vormen van pornografie, inclusief kinderpornografie, wordt toegestaan.
 5. Seksuele contacten met dieren worden weer legaal.
 6. Legalisering van necrofilie.

Elke keer als je denkt dat het niet krankzinniger kan, dan vind je weer iets! En wanneer je bijvoorbeeld in de Jeugdzorg historie duikt, dan vind je ook de meest afschuwelijke feiten. Seksueel- misbruik loopt als een rode draad door de geschiedenis. Jeugdzorg blijkt zelfs de hoofdleverancier van kinderen die door de satanische elite worden misbruikt en in veel gevallen zelfs vermoord. Ook vinden doorlopend de meest gruwelijke experimenten op de mensheid plaats. Het volgende voorbeeld is dan ook geen uitzondering:

 • Pleegkinderen in Berlijn werden dertig jaar lang expres bij pedofielen geplaatst.

Niet alleen pedofilie maar ook sodomie en kannibalisme worden gepromoot:

Beelden op de boulevard van Scheveningen. Horen, zien en zwijgen. Kinderen opgesloten in een kooi, geketend en als maaltijd:

Er bestaan zelfs kannibalistische kookboeken, Barbie afbeeldingen en ander ‘speelgoed’:

We leven in een Luciferiaanse schepping
Wat je nu veel ziet is dat mensen zich druk maken over het ene of andere onderwerp en daarvoor weer een nieuwe beweging in het leven roepen (een nieuwe kudde vormen). Het is eenieder echter aan te raden om zich te verdiepen in het systeem waarin wij leven want het één staat niet los van het ander. Probeer het grotere plaatje helder te krijgen. De politiek, het bankwezen, het schoolsysteem, de gezondheidszorg, de rechterlijke macht en de media… Leer de gecontroleerde oppositie door te prikken. Alle systemen zijn in handen van dezelfde club en ieder onderdeel is zorgvuldig gemanipuleerd in de richting van een agenda die we in alle facetten van ons leven terug zien.

Voor degenen die de protocollen van Zion (van Zionisme) niet hebben gelezen, is dit artikel met audiobook een aanrader. Op 20 maart 1969 hield Dr. Richard Day een toespraak voor de American Medical Association. Dr. Day was een bekende insider van de Rockefeller familie en hij voorspelde destijds een aantal zaken die nu heel relevant zijn.

De enige kanttekening die ik bij dit artikel wil zetten is dat ik het oneens ben met de oplossing die wordt aangedragen; het wakker schudden van de massa, wat geen oplossing is maar een fuik! We zijn nu op het punt gekomen dat ze, de satanisten, hebben gezien dat de massa zodanig is gedegenereerd dat ze alles op het openbare toneel kunnen verkondigen zonder dat dit consequenties heeft. Door de systematische programmering, en dan doel ik ook op alle andere wapens die de heersende orde tegen het volk heeft ingezet, zijn de systemen en met name de hersenen van mensen op velerlei gebieden disfunctioneel geworden. Informatie wordt niet meer op de juiste wijze verwerkt. Al ruim twee eeuwen zijn ze bezig de mensheid te vaccineren en stelselmatig te vergiftigen. Het dom, arm en klein houden gaat zelfs al terug naar het begin van dit tijdperk, het derde chakra tijdperk. Dit behelst het hele patriarchaat.
Daarbij komt dat het overgrote deel van de mensheid is achtergebleven in de aan de gang zijnde evolutie. Derde wereld landen in de laatste plaats. Deze landen zijn extreem uitgebuit en ook hun veelal achterlijke (religieuze-) overtuigingen, welke hun bewustzijn gevangen gehouden, spelen hierin een grote rol. Hun dierlijke instincten zijn hen volledig de baas en deze mix botst met onze westerse samenleving, die simpelweg verder door geëvolueerd is. Of moet ik zeggen was? Want de afbraak en degeneratie is gigantisch! In niks lijkt Nederland nog op het land dat na de oorlog door onze voorouders is opgebouwd. Op het land waarin ik ben opgegroeid. Ik vind het verschrikkelijk. Mijn hart huilt. Ik vind het ook verschrikkelijk hoe wreed de evolutie in elkaar steekt. En tegelijk zie ik ook wel in dat deze Eindtijd nodig is. Dat het gros het toneel simpelweg moet verlaten, omdat er anders nooit een nieuwe wereld komt.

Slechts geciviliseerd aan de oppervlakte
Het gevolg van degeneratie is dus dat dierlijke instincten de overhand nemen. Het clubje dat aan de touwtjes trekt, is qua bewustzijn ook in het vorige tijdperk blijven hangen. Denk aan de tijd van Babylon, Khazarië en het Romeinse Rijk waarin polytheïstische Godsdiensten, dat het vereren van meerdere Goden betekend, offerrituelen en seksuele perversiteiten centraal stonden. Dit is wat zij nastreven. Dit is wat zij willen voor ons allemaal. In feite zijn deze lugubere praktijken nooit gestopt maar ondergronds verder gegaan.

Een greep uit de ‘kunstzinnige’ afbeeldingen m.b.t. kind-offerrituelen:

 

De westerse mens is echter naïef. In slaap gesust met materiële overvloed, dom gehouden in het onder-wijs systeem en massaal verslaafd geraakt aan van alles en nog wat. En zoals het voorbeeld dat Ariane schetst, preventie als excuus om perverse ideologieën en pedofilie door te duwen, hebben wij daarnaast onder het excuus diversiteit en inclusiviteit het barbarendom met open armen ontvangen. De enkeling die zich door heeft ontwikkelt hiervan uitgezonderd. En er zijn dus ook genoeg westerlingen gedegenereerd en/ of achtergebleven. Ik denk dus niet zwart-wit en veroordeel mensen niet op hun huidskleur. De graadmeter is de ontwikkeling van de ziel. Mensen kunnen in een net pak of een mooie jurk rondlopen, maar daaronder gaat de kannibaal rustig zijn gang.

Inmiddels zijn we financieel uitgekleed en berooid van onze normen en waarden. We leven in Sodom en Gomorra versie 2.0 en onze kinderen worden opgeleid tot sociopaten en psychopaten.

Tot slot
Seksuele energie is als een zwaard met twee kanten. Leven schenkend en vernietigend. De juiste kennis hierover verwerven en toepassen is onontbeerlijk om ons zowel op individueel als collectief niveau te verheffen boven deze chaos. Het is een evolutionaire kracht die voortdurend wordt vermengd met de obsessie voor macht.

De oplossing ligt in jezelf en nergens anders. In je eigen spirituele- ontwikkeling, in het leren beheersen van de evolutionaire krachten waaruit je bent voortgekomen en welke je continu beïnvloeden, het loslaten van de kudde en het ontworstelen uit dit zieke systeem waarin werkelijk niets goeds te vinden is. Er moet iets geheel nieuws komen. Leer vertrouwen op jouw innerlijke leiding. Zeg NEE tegen alles wat hiertegen in gaat. Conquer your fears.

Seksualiteit mag absoluut niet te vroeg in het leven van kinderen komen. Dan gaan er deuren open die niet open mogen omdat ze daar niet klaar voor zijn. Zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel heeft dit zeer ernstige gevolgen. In gevallen onherstelbaar. Seksuele handelingen mogen NOOIT aangemoedigd worden! Dit is heel erg FOUT! En iedereen die dit niet inziet is een groot gevaar in de buurt van jouw kind!

 

SHARE WITH YOUR NETWORK?