DE VLAMMENDE PIONIERS – Blogpost 18/10/2020

Ik zag de vlammende pioniers van de Almachtige
Over de hemelse rand die naar het leven is gekeerd
In drommen de amberen trap der geboorte afdalen.
Als voorlopers van een goddelijke menigte
Kwamen ze uit de lanen van de morgenster
In de enge ruimte van ons sterfelijk leven.
Ik zag hen de avondschemering van een tijdperk doorkruisen,
Die kinderen van een stralende dageraad met ogen vol zon, 
De grote scheppers met het brede, kalme voorhoofd,
De machtige barrièrebrekers van de wereld
En worstelaars met het lot binnen de krijtlijnen van zijn wil,
De steenhouwers in de groeven van de goden,
De boodschappers van het Onmededeelbare,
De architecten der onsterfelijkheid.
Op een dag zal hun tred de lijdende aarde veranderen
En het licht op het gezicht van de natuur rechtvaardigen.

Sri Aurobindo

Photo credit: Saarvendra

 

SHARE WITH YOUR NETWORK?