Evolueren of degenereren – Blogpost 17/07/2019

Een groot deel van de mensheid is gedegenereerd. We worden aantoonbaar zieker en dommer. De feiten liegen er niet om: sinds de jaren ´70 loopt het IQ in Westerse landen achteruit, het aantal verwarde mensen neemt exponentieel toe, vermeende stoornissen nemen exponentieel toe, criminaliteit neemt exponentieel toe, zelfmoorden nemen toe, en het gros in Nederland is gesedeerd. Door medicatie, alcohol/drugs, seks/porno, technologie of wat voor een verslaving dan ook. Velen vragen zich af hoe dit kan. Wat ligt hieraan ten grondslag? En hoe kunnen we het tij keren?

Tweedeling
In het grote perspectief zien we een splitsing ontstaan tussen enerzijds een groep die wakker wordt, bewuster wordt, het heft in eigen handen neemt en op onderzoek uitgaat, en anderzijds een groep die nog in een onbewuste, slaapdronken toestand door de wereld loopt. Volledig onderworpen aan de grillen en grollen van de heersende orde.
Al enige tijd probeert de eerste groep de tweede groep wakker te schudden maar daarin lijkt een piek te zijn bereikt. Een groot deel van de mensheid wordt ook niet wakker en zal verder degenereren. Hun lichamen en hersenen zijn niet in staat tot transformatie. Een deel is daar evolutionair gezien niet aan toe en een groot deel is gesedeerd. Verdovende middelen en verslavingen gaan niet samen met transformatie. Deze weerhouden je brein ervan om nieuwe verbindingen te leggen, deze weerhouden je systeem van informatieverwerking en integratieprocessen en deze weerhouden je systeem ervan om ontvankelijk te worden voor hogere bewustzijnstoestanden.
Voor de opgetreden degeneratie zijn allerlei subfactoren aan te wijzen die voortkomen uit de dubbele agenda van de heersende orde maar, daarachter gaat een groter evolutionair plan schuil. Als je vooruitgang wilt boeken zal je je focus hierop moeten richten.

Evolutionaire shift
Sinds halverwege de vorige eeuw is er een nieuw bewustzijn in de aardatmosfeer en materie actief, welk de gehele zaak naar een hoger plan stuwt en een nieuwe menselijke soort creëert. Het Supramentale Bewustzijn. Deze energie heeft een veel hogere trilling (hitte) als het voorgaande Mentale Bewustzijn. Deze energie werkt in op de materie om vooruitgang te realiseren, deze energie werkt in op ons lichaam en deze energie werkt in op ons brein.
De natuur is mooi. Maar ook meedogenloos. Iedereen die niet mee kan of mee wil, degenereert, wordt ziek en sterft (langzaam) uit. Zoals verschillende diersoorten en mensvormen in het verleden (door klimaatveranderingen) zijn uitgestorven, zo sterft nu ook een groot deel van de mensheid uit. Het recht van de sterkste is een natuurwet. Moralisme en idealisme veranderen daar niets aan.
Op dit moment zijn er drie mensvormen op aarde, namelijk: de diermens, mensmens en supermens en daarin wordt een sterke lijn uitgewerkt. Het verschil zit hem in de ontwikkeling van het bewustzijn. Het verschil zit hem in de evolutie van de ziel.
De groep die in deze evolutionaire transitie mee kan, zal hieraan bewuste medewerking moeten verlenen. Ik wil niemand bang maken maar juist voorbereiden op wat er komen gaat. De evolutionaire transitie die ik beschrijf, is voor mij namelijk geen theorie maar werkelijkheid.

De neerdalende kracht
In januari 2015 zat ik in meditatie op de bank. Nietsvermoedend werd ik door een onzichtbare kracht plat achterover geduwd. Ik kon er niets maar dan ook helemaal niets tegen beginnen. Intuïtief voelde ik aan dat het wel ok was, ook al wist ik niet wat er gebeurde. Ik gaf me eraan over en uiteindelijk heb ik daar wel een uur in een onbeweeglijke toestand gelegen. Later las ik in het werk van Sri Aurobindo over de Supramentale energie die neerdaalt in de mens om getransformeerd te worden, met als doel een hoger bewustzijn te kunnen ontvangen. De volgende stap in de evolutie: een nieuwe soort, een nieuw brein, een nieuw bewustzijn.
Op deze manier zijn er in de evolutie voortdurend nieuwe vormen met een hoger bewustzijn gecreëerd. De stadia zijn duidelijk te onderscheiden: onderaan de materie (het mineraal), dan het leven (plant en dier), dan het mentale bewustzijn (dier en mens). Elk van die niveaus is uit het lagere niveau gegroeid en bevat dan ook alles waaruit het is voortgekomen[i]. Alleen de mens heeft in tegenstelling tot de andere stadia het vermogen om bewust aan zijn transformatieproces deel te nemen. In feite is het onze taak om het dier, waaruit we zijn voortgekomen, in onszelf te overwinnen en de evolutionaire krachten meester te worden.

Opvallend in de creatie van nieuwe vormen zijn de steeds groter wordende hersenen. Gedurende miljoenen jaren van evolutie heeft het menselijk brein zich ontwikkelt in drie verschillende lagen. Iedere laag boven op de andere. Soms ook wel de Drie-enige hersenen genoemd. Het bestaat uit de reptielen, de zoogdieren en de menselijke hersenen, elk overeenstemmend met een belangrijke evolutionaire stap.
Gedurende deze stap in de evolutie evolueert Het Nieuwe Breinde frontale cortex, naar een hoger niveau van functioneren. Dit gebeurt wanneer Kundalini het brein van meer energie voorziet. Meer neurologische connecties tussen de linker- en rechter hersenhelft worden geactiveerd met als resultaat dat de rechter- hersenhelft gaat functioneren in zijn ware potentieel. Dit wordt ‘verlichting’ genoemd. Hierna volgen het intuïtieve mentale en bovenmentale stadium, waarin een neerwaartse transformatie van het lichaam (de neerdalende kracht) plaatsvindt, welke de evolutionaire shift naar de nieuwe soort voltooid.

Geest & materie
Alles in het Universum bestaat uit energie en trillingen. Van de lage trillingen, zoals het massiefste stuk steen of ijzer tot en met de hogere (onzichtbare) trillingen zoals zuurstof en geluid. Zo trilt ook de mens, als holistisch wezen (een samenhang van lichaam, ziel en geest) op een bepaalde frequentie. Ons lichaam komt voort uit de materie en is voor het grootste deel inert, dus lage trilling. Om dat nieuwe, hogere bewustzijn te kunnen ontvangen (zeg maar de nieuwe software), moet je zorgen dat je lichaam (de hardware) daar ontvankelijk voor is. Een soepel en zuiver lichaam, een deactivatie van je reptielenbrein en een activatie van je frontale cortex zijn essentieel. Anders kan jouw materie, dat hogere bewustzijn (deze hitte) niet ontvangen en herbergen. Het is een zuiveringsproces. Een geleidelijk proces waarin je stap voor stap afscheid neemt van oude patronen/verslavingen, nieuwe en gezonde patronen aanleert en een steeds weidser bewustzijn ontwikkelt. Progressie maak je met de juiste kennis, voeding, meditatie & yoga (lichaamsbeweging).

Heilige huisjes
Dat nieuwe bewustzijn spreekt veel mensen wel aan. Echter, het afscheid nemen van oude gewoonten en patronen blijkt toch vaak een moeizaam proces. Ieder mens heeft zo zijn heilige huisjes. Voor velen is dat een alcoholisch drankje, een sigaretje en/of een stukje vlees op zijn tijd. Voor de ander is het zijn/haar telefoon en weer een ander kijkt regelmatig of misschien wel dagelijks porno, om maar een paar voorbeelden te noemen… Iedereen heeft wel een verslaving, ook al maakt het merendeel zichzelf nog wijs ´dat het allemaal wel meevalt´. Alles wat je tot je neemt en waarmee je in aanraking komt, van voeding, literatuur/media tot en met menselijke interactie; het heeft effect op je. Alles is energetisch verbonden, ook al ervaar je dat (nog) niet altijd.

Verslavingen triggeren voortdurend je reptielenbrein. Daarmee hou je jezelf dus op een lage trilling. En er kleven grote consequenties aan. Wanneer je jezelf met regelmaat een alcoholisch drankje ´gunt´, wiet rookt of andere verdovende middelen gebruikt, breng je daarmee je biologische systeem in de war. Je legt allerlei processen stil en je trekt vanuit het collectieve veld de laagste, meest onzuivere/duistere energieën aan. Je sluit jezelf zeg maar aan op het collectieve ´verslavingsveld´. Je komt geen steek vooruit en je werkt het ontwikkelen van psychische klachten zoals o.a. depressiviteit en psychoses in de hand.
We klagen over het systeem maar we houden het zelf in stand door mee te werken aan alles wat er pervers aan is. Het eten van vlees is ook zo´n heilig huisje. Maar zeer, zeer destructief. Zolang je (goedkoop) vlees wilt blijven eten, dat helemaal stijf staat van angst en frustraties, omdat deze dieren nauwelijks bewegingsvrijheid hebben en helemaal stijf staan van de antibiotica, doe je zowel jezelf als het dier een hoop ellende aan en je houdt energetisch de vooruitgang tegen. Vlees (ook duurzaam vlees) heeft een lage trilling. Duurzaam vlees is eventueel een alternatief voor de afkickperiode. Want we hebben geen vlees nodig en deze destructieve vicieuze cirkel is simpelweg niet houdbaar. De volgende video is zeer de moeite waard om eens te bekijken. Deze man eet maar 1 vegan maaltijd per dag. Hij bewijst dat we geen dierlijke producten nodig hebben om te gedijen.

Alle keuzes die je maakt, hebben zowel invloed op jezelf als op het geheel. Persoonlijk heb ik ook geworsteld met patronen en verslaving en ik ben vrij geworden van mijn destructieve patronen uit het verleden. Op basis van intrinsieke motivatie zijn patronen en verslavingen te overwinnen met een gezonde dosis spirituele ontwikkeling.
De volgende natuurwetten kunnen je vast inspireren om je patronen en gedrag hieromtrent eens wat nader te onderzoeken:

De Wet van Patronen

Elke gewoonte of patroon, of we het nu ´goed´ of ´slecht´ noemen, zet zich, ondanks onze beste bedoelingen, op den duur vaak vast, tenzij we dit patroon doorbreken door iets anders te gaan doen.

Wij mensen zijn in staat tot spontane actie, we kunnen oude dingen op een nieuwe manier doen, en we kunnen ons leven en gedrag herstructureren. Toch wordt dit vermogen beperkt door een aangeboren tegenstand. Dit verzet is gebaseerd op onze meest fundamentele fysieke en psychologische structuren, die verbonden zijn met het universum en met de manier waarop we ons als kind aan onze omgeving hebben aangepast en nieuwe dingen hebben geleerd. Onze neiging tot het vestigen van patronen is belangrijk om te overleven.
Als kind hebben we geleerd de wereld te begrijpen door patronen te observeren. We hebben patronen van honger en eten meegemaakt, van dag en nacht, van waken en slapen, bij onze aanpassing aan het schema van onze ouders en aan ons eigen innerlijke ritme. Door patroonherkenning van de geluiden die onze ouders maakten, leerden we de complexe relaties tussen klank en betekenis; door middel van herhaalde patronen leerden we praten.
We rekenden erop dat patronen zich herhalen, en we leerden die patronen te herhalen – tandenpoetsen en andere rituelen voor het slapengaan; patronen thuis, op school en op het werk. Tegen de tijd dat we tien jaar oud waren, was de macht van het patroon onderdeel van het leven geworden. De functionele patronen of gewoonten die we in ons leven hebben ontwikkeld, zoals handen wassen voor het eten, zijn niet direct iets om bezorgd over te worden, maar ze zijn toch een interessant studieobject, omdat, als we bewust eens iets anders doen om te zien wat er dan gebeurt, we het vaak vreemd of misplaatst vinden – een teken van de macht der gewoonte.
De Wet van Patronen gaat in de eerste plaats over gewoonten die we disfunctioneel, negatief of destructief vinden – de patronen die we willen veranderen. Wanneer we een disfunctioneel patroon willen veranderen, komen we gauw tot de ontdekking dat enkel onze goede voornemens zelden leiden tot verandering. Negen van de tien keer vallen we terug in het oude patroon. Elk patroon heeft de neiging zich te herhalen, totdat we eens goed bekijken wat er gebeurt, ingrijpen en het patroon doorbreken. Deze wet zet onze gewoonten en neigingen in de schijnwerpers en helpt onze verantwoordelijkheid ervoor te nemen – niet door eindeloos tegen oude patronen te vechten, maar door iets anders te doen.

Het toepassen van de Wet van Patronen:

  1. Kies een repeterend patroon in je leven. Het patroon kan uit beginnen en stoppen bestaan; herhaalde mislukkingen van een gesteld doel, zoals stoppen met drinken, roken of overeten en dan opnieuw beginnen.
  2. Wanneer begon het patroon? Neem de tijd om het proces helder te krijgen, van het begin tot nu. Richt je op gemeenschappelijke lijnen in het patroon, niet op de verschillen. Als je de gemeenschappelijke lijnen eenmaal ziet, krijg je wat overwicht en weet je waar je mee te maken hebt.
  3. Wat zou je anders kunnen doen dat genoeg impact heeft om dit patroon te verstoren?

De Wet van Discipline
De Wet van Discipline is hieraan inherent want met een slappe mentaliteit bereik je simpelweg niets in het leven.

Discipline is de zekerste weg naar grotere vrijheid en onafhankelijkheid; het levert de concentratie op om het vaardigheidsniveau en de diepgaande kennis te krijgen die zich laten vertalen in een leven met meer keuzes.

Degenen onder ons die waarde hechten aan vrijheid, op eigen benen staan en onafhankelijkheid, hebben over het algemeen een brede belangstelling en doen veel verschillende ervaringen op. Vaak hebben we een hekel aan eentonige- of routinetaken en verzetten ons ertegen.
Als we discipline opvatten als een beperking van onze keuzevrijheid en een dwang dingen te doen die we niet echt willen, zoals dagelijks sporten of het toetje afslaan – het soort zaken waarvoor wil en inzet nodig zijn, dan kunnen we vrijheid en discipline als tegengestelde grootheden zien. Aan de andere kant impliceert vrijheid de afwezigheid van grenzen of beperkingen, keuzevrijheid en spontaniteit.
De Wet van Discipline wijst op een paradox. Terwijl vrijheid ons transcendente geboorterecht is, moeten we het verdienen in deze wereld; discipline blijft de sleutel tot vrijheid en onafhankelijkheid. Dit principe is van toepassing op innerlijke vrijheid en vrijheid in de buitenwereld. Hoewel ons leven van buiten heel vrij kan lijken, zijn we dat van binnen vaak niet; velen van ons voelen zich de slaaf van een kolkende, bruisende, op hol geslagen geest, vol verlangens en negatieve beelden. De concentratie en discipline van innerlijk werk, zoals meditatie, het onderzoeken van onze overtuigingen en andere vormen van introspectie kunnen een gevoel van innerlijke vrijheid en rust oproepen – de ketenen van het verstand doorbreken.
Vrijheid in de buitenwereld wordt vergroot als gevolg van langdurig gedisciplineerde inspanning. Het kan financiële vrijheid betekenen die is verworven door ergens in uit te blinken, het kan een grotere bewegingsvrijheid zijn, een mogelijkheid tot reizen of de vrijheid van een sterk en gezond lichaam. Het kan ook de sociale vrijheid, zelfrespect, en bevrediging van gedisciplineerde arbeid zijn, en het kan, algemeen gesproken, een grotere keuzevrijheid in het leven betekenen.
Vrijheid heeft met meer te maken dan de mogelijkheid veel ervaringen te hebben; wat we aan breedte winnen, kunnen we aan diepte verliezen. Maar als we onze energieën focussen en ondanks de verveling volhouden, dan hebben we niet alleen een ervaring, we gaan door die ervaring. Tijdens dit proces leren we veel meer over onszelf en onze capaciteiten dan wanneer we ons leven als een proeflesje zouden beschouwen.
Discipline is de gewoonte net iets meer te doen, net iets dieper te gaan, ergens bij te blijven, ons erdoorheen te slaan. Discipline is de erkenning dat verveling erop duidt dat we het net ´gaan snappen´. Discipline en toewijding zijn de brug tussen het hier en nu en onze doelstellingen. Als we ergens willen komen of iets met enige diepgang willen doen, moeten we vroeger of later zelfdiscipline betrachten.[ii]

Evolueren of degenereren
Het komende decennium zal een zeer moeilijke periode worden. Er zullen verschillende realiteiten ontstaan. Een groep blijft hardnekkig vasthouden aan het oude en een groep gaat actief deelnemen aan dit veranderproces. Het oude systeem valt hoe dan ook (langzaam) om. Het nieuwe is heel druk bezig zich erdoorheen te duwen. Er vinden transformatieprocessen plaats in mensen en systemen die openstaan voor verandering. Er is een nieuw bewustzijn op aarde dat de macht in handen heeft. En voor dat nieuwe bewustzijn kun je je openstellen.
Feit blijft dat je zelf aan de bak moet. Zolang je in een slachtofferhouding zit, of in een afhankelijkheidshouding, kan niemand je helpen. Als je het systeem blijft verwijten wat er allemaal niet goed gaat in je leven, ga je achteruit. Wat ga je doen? Je staat voor twee keuzes: evolueren of degenereren. De verantwoording hiervoor ligt geheel bij jezelf. Evolutie/ontwikkeling gaan hand in hand met situaties/relaties aangaan, lessen leren en weer loslaten. Stilstaan is achteruitgang.

De mensheid heeft met zoveel problemen te maken omdat mensen en systemen zich niet door ontwikkelen. Goeie initiatieven veranderen uiteindelijk in hun tegendeel. Worden pervers. Als we eenmaal iets te pakken krijgen dat in ons voordeel werkt, laten we niet meer los. Een baan, relatie, religie/spirituele stroming. Een succesformule uit het verleden in de breedste zin. Maar we gaan nooit terug, we gaan altijd vooruit.
Verspil je tijd niet, trek niet aan dode paarden. De natuur is prachtig en meedogenloos tegelijk. Niemand komt je redden. Geen God, geen buitenaardsen, geen politieke partij. De menselijke evolutie behelst het meester worden over jezelf. WIJ ZIJN DE VERANDERING.

Op dit moment op aarde is het mogelijk dat een groep boven het heersende niveau uitstijgt en iets goeds nieuws neer gaat zetten. Maar het moet nog wel waargemaakt worden! Er zijn in het verleden vaker beschavingen vergaan. Zoals Atlantis, omdat er met Bovenmentale vermogens werd geprutst*.
De belangrijkste focus die je nu kunt hebben, is de focus op jezelf. Op je eigen ontwikkeling. Fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel. Zorg dat je je eigen systeem begrijpt. Zorg dat je ontvankelijk wordt voor dat nieuwe bewustzijn. Zorg dat je het grotere geheel gaat begrijpen. Zorg dat je je zielendoel ontdekt en ontwikkelt. Het ene moment is een bepaald inzicht een gigantische eyeopener voor je. Het volgende moment is datzelfde inzicht alweer achterhaald. Deze flexibele manier van denken en zien is niet voor iedereen weggelegd.
Je kunt steeds dieper in het verleden graven. Je zult alleen maar meer modder vinden. Op een gegeven moment moet je verder. De oplossing ligt in de toekomst die ons trekt. En de juiste kennis over de mens en de evolutie biedt soelaas. Er is een rode draad en wanneer je die te pakken krijgt vallen angst, onzekerheid en onwetendheid weg. Vanuit die positie ben je pas echt goed in staat om anderen te helpen.

 

 

* Zie voor een uitgebreide uitleg over het Bovenmentale Bewustzijn mijn item: Het Spirituele Ego.

[i] De volgende stap in de evolutie is NU, F. Lammerink, pg. 11, 12

[ii] Het leven waarvoor je geboren bent, D. Millman, pg. 386, 387, 389, 390

 

SHARE WITH YOUR NETWORK?