Fenneke

Hoe kunnen we heel worden als essentiële delen van ons wezen, zoals onze emotionele, fysieke en spirituele dimensie (waarvan de intuïtie deel uitmaakt) gedeeltelijk of geheel buiten beschouwing worden gelaten?

De hedendaagse systemen zijn voornamelijk gericht op het mentale aspect van de mens, gebaseerd op een gedateerd perspectief; het industriële tijdperk. Kinderen worden in een rap tempo klaargestoomd om als onderdeel te gaan fungeren in het grote rad waarop onze consumptiemaatschappij draait. De eigenheid van de menselijke ziel gaat hierbij compleet verloren! De feiten spreken dan ook voor zich, mensen lopen in grote getalen vast.

We leven in een overgangsfase in de evolutie waarin ‘hokjes denken’ plaatsmaakt voor een bolvormig, allesomvattend bewustzijn. De leugen maakt plaats voor de waarheid.

 

 

Ik ben Fenneke Lammerink. Oprichter en eigenaar van Praktijk Het Nieuwe Brein & De Nieuwe Ouder en Kind Academie.

Verschillende crisissen dwongen mij ertoe om volledig naar binnen te keren en de controle los te laten. Vanaf een soort ‘nul punt’ heb ik me overgegeven aan de aanwijzingen van het Universum. Mijn ontwikkelingen waren te volgen in het werk van Sri Aurobindo. Hij beschrijft het proces na de verlichting. Een (neerwaartse) transformatie die leidt naar een ‘nieuwe soort’, zonder ego. Zowel mijn praktijk als academie zijn gestoeld op deze geïntegreerde kennis en ervaring.

Het is mijn taak om de leiders van morgen te inspireren. Door middel van kennis en coaching. De leiders van morgen hebben de rondvormige kennis over de mens en de evolutie in zichzelf geïntegreerd. Ze leiden niet vanuit de een of andere theorie maar vanuit doorleefde kennis.
De Nieuwe Psychologie vormt de basis voor nieuwe systemen die de ontwikkeling van het unieke individu ondersteunen. Een ommekeer in de evolutie.