Fenneke

Hoe kunnen we heel worden als essentiële delen van ons wezen, zoals onze emotionele, fysieke en spirituele dimensie (waarvan de intuïtie deel uitmaakt) gedeeltelijk of geheel buiten beschouwing worden gelaten?

De hedendaagse systemen zijn voornamelijk gericht op het mentale aspect van de mens, gebaseerd op een gedateerd perspectief; het industriële tijdperk. Kinderen worden in een rap tempo klaargestoomd om als onderdeel te gaan fungeren in het grote rad waarop onze consumptiemaatschappij draait. De eigenheid van de menselijke ziel gaat hierbij compleet verloren en de feiten spreken dan ook voor zich; mensen lopen in grote aantallen vast.
Zowel het gangbare- als het alternatieve circuit hebben geen antwoord, doen meer kwaad dan goed en welwillende docenten en hulpverleners met gewetenswroeging geven eindelijk toe: zowel het educatiesysteem als de gezondheidszorg bevinden zich al decennia in een crisis.

Daarom is het tijd voor de Nieuwe Psychologie! We leven in een overgangsfase in de evolutie waarin ‘hokjes denken’ plaatsmaakt voor een bolvormig, allesomvattend bewustzijn. Een Supramentaal Bewustzijn. De leugen maakt plaats voor de waarheid.

 

Ik ben Fenneke Lammerink. Nieuwe psycholoog, educatief ontwerper en oprichter/ eigenaar van Praktijk Het Nieuwe Brein & De Nieuwe Psychologie Academie.

Verschillende crisissen dwongen mij ertoe om volledig naar binnen te keren en de controle los te laten. Vanaf een nulpunt in 2013 heb ik me overgegeven aan de aanwijzingen van het Universum en als resultaat daalde in 2015 het Supramentale Bewustzijn bij mij in.
Mijn ontwikkelingen waren te volgen in het werk van Sri Aurobindo; hij beschrijft het proces na de ‘verlichting’, een transformatie die leidt naar een nieuwe soort, zonder ego. Homo Supramental is de volgende stap in de menselijke evolutie. En zowel mijn praktijk als academie zijn gestoeld op deze geïntegreerde kennis en ervaring.

Het is mijn taak om de leiders van morgen te inspireren. De leiders van morgen hebben de overkoepelende kennis over de mens en de evolutie in zichzelf geïntegreerd. Ze leiden niet vanuit de een of andere theorie maar vanuit doorleefde kennis. De Nieuwe Psychologie vormt de basis voor nieuwe systemen die de ontwikkeling van het unieke individu ondersteunen. Een kwantumsprong in de evolutie!

Ik beschouw mezelf als een anarchist in de ware betekenis van het woord; anarchie betekent niet zonder regels maar zonder heersers. En in de breedste betekenis van het woord; ik ondersteun geen enkel dogmatisch geloofssysteem inclusief Staatisme (het geloof in de staat). Ik onderken geen andere autoriteit dan de Universele. Ik sta voor de Waarheid en voor mijn Ware Zelf want dat is onze Superkracht!