Fenneke

Hoe kunnen we heel worden als essentiële delen van ons wezen, zoals onze emotionele, fysieke en spirituele dimensie (waarvan de intuïtie deel uitmaakt) gedeeltelijk of geheel buiten beschouwing worden gelaten?

De hedendaagse systemen zijn voornamelijk gericht op het mentale aspect van de mens, gebaseerd op een gedateerd perspectief; het industriële tijdperk. Kinderen worden in een rap tempo klaargestoomd om als onderdeel te gaan fungeren in het grote rad waarop onze consumptiemaatschappij draait. De eigenheid van de menselijke ziel gaat hierbij compleet verloren. De feiten spreken dan ook voor zich, mensen lopen in grote aantallen vast.
De gangbare psychologie heeft geen antwoord, doet meer kwaad dan goed en welwillende psychologen en psychiaters met gewetenswroeging geven eindelijk toe: de geestelijke gezondheidszorg bevindt zich al decennia in een crisis.

Het is tijd voor de Nieuwe Psychologie. We leven in een overgangsfase in de evolutie waarin ‘hokjes denken’ plaatsmaakt voor een bolvormig, allesomvattend bewustzijn. Een Supramentaal Bewustzijn. De leugen maakt plaats voor de waarheid.

 

Ik ben Fenneke Lammerink. Nieuwe psycholoog, educatief ontwerper en oprichter/ eigenaar van Praktijk Het Nieuwe Brein & De Nieuwe Psychologie Academie.

Verschillende crisissen dwongen mij ertoe om volledig naar binnen te keren en de controle los te laten. Vanaf een nulpunt heb ik me overgegeven aan de aanwijzingen van het Universum. Mijn ontwikkelingen waren te volgen in het werk van Sri Aurobindo. Hij beschrijft het proces na de ‘verlichting’. Een (neerwaartse) transformatie die leidt naar een nieuwe soort, zonder ego. De volgende trap in de evolutie. Zowel mijn praktijk als academie zijn gestoeld op deze geïntegreerde kennis en ervaring.

Het is mijn taak om de leiders van morgen te inspireren. De leiders van morgen hebben de overkoepelende kennis over de mens en de evolutie in zichzelf geïntegreerd. Ze leiden niet vanuit de een of andere theorie maar vanuit doorleefde kennis. De Nieuwe Psychologie vormt de basis voor nieuwe systemen die de ontwikkeling van het unieke individu ondersteunen. Een kwantumsprong in de evolutie!

Ik beschouw mezelf als een anarchist in de ware betekenis van het woord; anarchie betekent niet zonder regels maar zonder heersers. En in de breedste betekenis van het woord; ik ondersteun geen enkel dogmatisch geloofssysteem inclusief Staatisme (het geloof in de staat). Ik onderken geen andere autoriteit dan de Universele. Ik sta voor de Waarheid en voor mijn Ware Zelf want dat is onze Superkracht!