Het probleem

DEGENERATIE


We worden dommer, een wereldwijd feit
Mensen worden dommer. Dat is geen oordeel; het is een wereldwijd feit.
https://jdreport.com/wetenschap-bevestigd-het-massale-do…/…/

Het lijkt of het brein van de westerse mens aftakelt. Terwijl het net zo goed ging. Zo’n beetje de hele twintigste eeuw steeg het IQ in ontwikkelde landen. Ieder kind was slimmer dan zijn ouders, die weer slimmer waren dan hun ouders. Nu lijkt die trend op zijn retour. Wetenschappers kunnen er niet bij.
https://www.trouw.nl/home/we-leken-steeds-slimmer-te-worden-maar-nu-lijkt-die-trend-op-zijn-retour

Sinds de IQ-tests werden ingevoerd aan het begin van de vorige eeuw steeg het gemiddelde IQ alsmaar, maar daar komt nu verandering in: in de jaren ’70 stagneerde het en nu daalt het. Onderzoek van de Universiteit van Hartford toont dat het IQ wereldwijd met één punt per decennium achteruitgaat. Als deze trend doorzet ligt het wereldwijde IQ in 2110 acht punten lager.
https://www.welingelichtekringen.nl/…/ons-gemiddelde-iq-daa…

We hebben studies uit Estland, Nederland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Denemarken en Noorwegen gevonden die een daling van het gemiddelde IQ vaststelden.
https://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/924238/we-worden-steeds-dommer-waarom-ons-iq-over-het-hoogtepunt-heen-is.html 

Het massale dommer worden van de mensheid wordt nu bevestigd door wetenschappers. Dit zijn de oorzaken…
http://www.worldunity.me/het-massale-dommer-worden-van-de-mensheid-wordt-nu-bevestigd-door-wetenschappers/

In totaal hebben 2,5 miljoen volwassenen in Nederland moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is ongeveer 1 op de 6 Nederlanders. Zo’n 1,8 miljoen mensen, tussen de 16 en 65 jaar, zijn laaggeletterd en/of laaggecijferd.
https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/2019_Rapport_Spreiding_laaggeletterdheid-webversie_DEF.pdf


Het onderwijssysteem is failliet

Ons onderwijs is gebaseerd op verkeerde ideeën. Hierdoor levert het geen creatieve nieuwsgierige mensen op, maar passieve reproduceerders van kennis. In zijn nieuwe boek Gevormd of vervormd? houdt filosoof Jan Bransen een pleidooi voor een andere vorm van onderwijs, met een grotere rol voor de leerling zelf. ‘Er moet iets gebeuren. Het huidige onderwijssysteem is echt failliet.’
https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/bsi/2019/huidige-onderwijssysteem-echt-failliet/

We zien een veranderende maatschappij die andere eisen aan het onderwijs stelt. Dit leidt tot druk op het onderwijssysteem en onder andere tot problemen als werkdruk en een lerarentekort. Met een beetje pech worden echter deze symptomen van een krakend systeem verantwoordelijk gehouden voor de feitelijke systeemcrisis waar het onderwijs in verkeert.
https://wij-leren.nl/het-onderwijs-verkeert-in-een-systeemcrisis.php

We worden geboren als creatief genie, maar school maakt ons dom.
https://anewkindofhuman.com/creative-genius-divergent-thinking-test/

Het probleem is niet oplosbaar zo lang de tegenwoordige deskundigen van het “veld’ op hun plek blijven zitten. De bestaande adviesraden, het ministerie van onderwijs, de onderwijsvakbonden, de besturen van scholen, veel van het bestaande lerarenbestand, ze vormen allemaal een hinderpaal op de weg naar verbetering. Een nieuw onderwijs is nodig naast het bestaande, met nieuwe universitaire lerarenopleidingen, nieuwe salarisschalen op het niveau van hogere ambtenaren, nieuwe leermiddelen- of desnoods de oude van een generatie geleden – nieuwe en kleinere scholen, geen onderwijsmanagers, maar deskundige inspecties, dat lijken allemaal noodzakelijke maatregelen om over een generatie weer goed werkend onderwijs te hebben. Naarmate het nieuwe systeem groeit kan het oude worden afgeschaft, maar de generatie die nu naar school gaat zal het meer van het internet moeten hebben en van een enkele toevallig nog aanwezige goede leraar dan van het systeem, als ze wat willen leren.
http://verenoflood.nu/de-problemen-in-het-onderwijs/

Het ministerie van Onderwijs gaat grootschalig onderzoek laten doen naar psychische problemen onder studenten in het hoger onderwijs. Er zijn al langer zorgen over toenemende stress onder studenten vanwege onder meer het leenstelsel, prestatiedruk en sociale media. Vorig jaar bleek uit onderzoek onder 3000 studenten dat bijna zeven op de tien studenten vaak tot zeer vaak prestatiedruk ervaart. ´Als het om zoveel mensen gaat moet je niet alleen naar het individu kijken, maar breder: wat is het maatschappelijk probleem hier?´
https://amp.nos.nl/artikel/2288417-studieschuld-prestatiedruk-en-stress-mensen-hebben-een-grens.html

De interesse van scholieren in schoolvakken is de afgelopen acht jaar flink afgenomen. Ook daalt het cijfergemiddelde van alle scholieren, blijkt maandag uit een onderzoek van kenniscentrum Qompas.
https://www.nu.nl/binnenland/6014887/onderzoek-scholieren-vinden-lessen-saaier-en-cijfergemiddelde-daalt.html

Inspectie ziet dat niveau onderwijs al 20 jaar terug loopt. Zo kunnen veel kinderen aan het einde van de basisschool niet lezen.
https://www.nu.nl/binnenland/5216921/inspectie-ziet-niveau-onderwijs-al-twintig-jaar-terugloopt.html

Hebben uw kinderen last van klimaatangst? Volgens psychologen en psychiaters voelen steeds meer jonge mensen zich hulpeloos en schuldig vanwege de berichten in de media over een ‘klimaatcrisis’. De symptomen van klimaatdepressie zijn echt, zo stellen deskundigen.
Kinderen bang maken met propaganda over klimaatverandering is niets minder dan misbruik.
https://www.ninefornews.nl/kinderen-propaganda-klimaatverandering-misbruik/

Vader haalt zoon van school wegens hersenspoelen klimaatverwarming.
http://ongelooflijk.co/vader-verwijdert-zoontje-van-school-omdat-hij-wordt-gehersenspoeld-over-klimaatverandering


De psychologie is in crisis

Dit artikel is geschreven n.a.v. de documentaire: The Marketing of Madness, welke laat zien hoe de psychiatrische medicijnenindustrie tot stand kwam en ingaat op haar winstgevende verbintenis met de farmaceutische industrie, die van de psychiatrie een winstcentrum heeft gemaakt met een opbrengst van $80 miljard.

* Maar is het gebaseerd op echte medische wetenschap?
* Hoe waardevol zijn de medische diagnoses van de steekproeven?
* En zijn de medicijnen wel veilig?

Helaas is er een verpletterende stapel bewijs tegen psychiatrische medicijnen. Het wordt steeds duidelijker dat de meeste van de hedendaagse diagnoses en hun bijbehorende medicinale behandelingen een aanfluiting zijn, terwijl ze succesvol worden aanbevolen om u te laten geloven dat ze een wetenschappelijke basis hebben. Maar daar klopt niets van.
https://www.earth-matters.nl/119/2173/farma/depressie-is-geen-chemische-onbalans-in-uw-hersenen-enndash-dit-is-het-bewijs.html

Het is crisis in de psychologie. Klassieke experimenten geven bij herhaling niet meer de klassieke uitkomsten. Het probleem zit dieper, beweren twee psychologen. ‘Onze antwoorden zijn niet meer relevant.’
https://www.trouw.nl/samenleving/de-psychologie-is-in-crisis-het-moet-radicaal-anders-~ab1800d8c/

De crisis in de psychologie los je niet op met nauwkeuriger experimenten, maar alleen met een alomvattende theorie voor menselijk gedrag, betogen een Brit en een Amerikaan.
https://www.trouw.nl/home/het-is-crisis-in-de-psychologie-en-er-is-maar-een-manier-om-dat-op-te-lossen~a4c8dacd/

De GGZ moet op de schop. Echter, veel mensen verdienen nu geld aan het huidige ggz-model. Psychologen, psychiaters, managers en beleidsmedewerkers hebben geen baat bij het nieuwe model.
https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/de-geestelijke-gezondheidszorg-moet-op-de-schop

Psychosen worden vrijwel altijd behandeld met medicatie. Over de effectiviteit van die antipsychotica zijn twijfels, terwijl de bijwerkingen berucht zijn en afbouwen erg zwaar is. ‘Wat als de ggz mij een veilige plek had geboden, de gekte er even had laten zijn en met mij naar de oorzaak was gaan kijken?’
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/als-het-middel-soms-erger-is-dan-de-kwaal-psychosen-worden-behandeld-met-medicatie-kan-dat-anders~be9c64a5/

Antidepressiva ruïneren je natuurlijke serotonine-opname.
Het gebruik van antidepressiva is de afgelopen jaren explosief toegenomen, ondanks de groeiende berichtgevingen dat deze medicijnen gevaarlijk en niet effectief zijn in het behandelen van de aandoeningen waarvoor ze zijn voorgeschreven. Gezondheidsdeskundigen in de VS en het UK maken zich zorgen over het zeer hoge percentage antidepressivumgebruik in beide landen en hebben gewaarschuwd dat de trend zou kunnen leiden tot een “volksgezondheidsramp”.
https://leefbewust.nu/antidepressiva-ruineren-serotonine/

Onderzoek vindt verband tussen antipsychotica en hersenschade

Tweederde van de jonge mensen heeft last van psychische klachten als stressverschijnselen, vermoeidheid, niet meer helder kunnen nadenken en voortdurende spanning. Meer dan de helft vindt het een taboe om erover te praten.
https://www.facebook.com/EenVandaag/videos/tweederde-van-de-jonge-mensen-heeft-last-van-psychische-klachten/258795034891724/

Het aantal jongeren dat psychisch ongezond is, stijgt. Dat blijkt uit een factsheet van het RIVM gemaakt ter ondersteuning van het overleg tussen gemeenten en Rijk over geestelijke gezondheid van jongeren.
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdgezondheidszorg/nieuws/meer-jongeren-psychisch-ongezond

Er zit iets goed fout: Eén op de tien jongeren ontving in 2019 jeugdzorg. Of is dit het nieuwe normaal?
https://jdreport.com/er-zit-iets-goed-fout-een-op-de-tien-jongeren-ontving-in-2019-jeugdzorg/

Jeugdhulp komt te laat en schiet tekort, zo stelt de auteur in het boek Kinderen van de Staat, Jeugdzorg in ademnood. Problemen van kinderen stapelen zich zo hoog op dat ze uiteindelijk vaak helemaal niet meer te helpen zijn. Hélène van Beek beschrijft hoe de jeugdzorg ten prooi is gevallen aan de marktwerking na de invoering van de Jeugdwet in 2015. Daarbij werden de taken overgeheveld aan de gemeenten wat tevens gepaard ging met een bezuiniging van vijftien procent. Hélène van Beek: “Een markt waarin expanderen, geld en macht boven het welzijn van de jongeren gaat. Jeugdzorg is een wereld waarin niet de waarheid en de beste zorg voorop staan, die verder wordt gekenmerkt door een waanzinnige bureaucratie.”
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2475909/Nederland-is-kampioen-uit-huis-plaatsen-forse-kritiek-op-jeugdzorg

Geld verdienen met zorg.
https://renepetersoss.com/2020/10/28/geld-verdienen-met-zorg-1/

Jongens doorverkocht voor een paar tientjes aan bij Jeugdzorg rondcirkelende pedo’s

Onderzoekscommissie: veel geweld in de jeugdzorg, en het is nog steeds niet voorbij.
“We moeten luisteren en leren. We moeten komen tot een jeugdzorg die beter beschermt”
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2288728-onderzoekscommissie-veel-geweld-in-de-jeugdzorg-en-het-is-nog-steeds-niet-voorbij.html

Driekwart van de kinderen die in een jeugdinstelling of een pleeggezin belandden, kreeg te maken met lichamelijk of geestelijk geweld. “Niet alleen de overheid is nu aan zet, maar ook de instellingen”, zegt De Winter. Hij noemt het geweld in de jeugdzorg een samenlevingsprobleem.
https://beta.trouw.nl/nieuws/gepest-geslagen-misbruikt-of-opgesloten-commissie-jeugdzorg-meldt-stelselmatig-geweld-tegen-kinderen~bb9c990f/

Willoze proefkonijnen. Psychofarmaca-experimenten met jeugdzorgkinderen waren in Nederland heel gewoon, zoals in Zetten.
https://www.groene.nl/artikel/willoze-proefkonijnen

27 incidenten met jeugddelinquenten in een jaar tijd rondom Forensisch Centrum Adolescenten in Amsterdam. Stadsdeel Noord wil het centrum sluiten, maar dat lukt ze niet.
https://www.at5.nl/artikelen/196950/buurt-slaat-alarm-om-forensisch-centrum-na-vele-incidenten

Het TBS-systeem is failliet. Er zijn veel te veel incidenten met tbs’ers, het systeem moet op de schop.
https://www.telegraaf.nl/video/3526392/tbs-systeem-is-zo-n-beetje-failliet


Algemene factoren
De documentaire Earthlings gaat over het houden van dieren en de afhankelijkheid van de mens van dieren voor voedsel, kleding, entertainment en voor experimenten op dieren. In een uitgebreide studie naar dierenwinkels, ‘puppy mills’ en asielen, de bio-industrie, de leer- en bonthandel, de sport- en entertainmentindustrie, en uiteindelijk de medische wereld en wetenschap, gebruikt Earthlings verborgen camera’s en nog niet eerder vertoond beeldmateriaal om de dagelijkse gang van zaken in enkele van de grootste industrieën ter wereld die dieren vanuit een winstoogmerk gebruiken, in beeld te brengen. Deze tocht langs verschillende uitingen van de verhouding tussen mens en dier roept vragen op over onderwerpen als dierenrechten, de bio-industrie en vivisectie, zonder hier direct een antwoord op te geven of de kijker hierover een mening op te dringen.

“Iedereen die Earthlings heeft gezien, vertelt erover aan drie anderen” – Joaquin Phoenix

You are what you eat: Scientists create ‘grow-your-own’ steak kit using HUMAN cells and blood.
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8969635/Fava-beans-Growing-steaks-human-cells-not-technically-cannibalism-makers-say.html

Landbouwgif/ bestrijdingsmiddelen in verband gebracht met de ziekte van Parkinson, dementie, depressie en onvruchtbaarheid.
https://www.trouw.nl/nieuws/trillende-handen-dementie-depressie-landbouwgif-is-zo-onschuldig-niet~b504ed39/

De natuur zit vol gif. De cocktails die onderzoekers vinden in natuurgebieden komen niet alleen van boeren uit de buurt, sommige stoffen kunnen oude resten zijn van insectenverdelger DDT, of overgewaaid van ver buiten Europa.
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/overal-in-de-natuur-zit-gif-en-het-komt-overal-vandaan~bc296557/

Het verbod om buiten de landbouw pesticiden te gebruiken is door de rechter van tafel geveegd.
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/gemeente-mag-onkruid-weer-met-gif-te-lijf-gaan~baf6a912/

Overheid verantwoordelijk voor groot aantal zelfdodingen.
https://www.omroepwest.nl/nieuws/2736665/Overheid-verantwoordelijk-voor-groot-aantal-zelfdodingen

Steeds meer toenemende Burn-out’s en stress zorgen inmiddels al voor 20 miljard schade én blijvend hersenletsel

Farmaceutische industrie betaalt artsen. Vooral specialisten die veel medicijnen voorschrijven, krijgen veel geld.
https://nos.nl/artikel/2129689-farmaceutische-industrie-betaalt-artsen.html

De Germaanse Nieuwe Geneeskunde (GNM, naar het Duits: Germanische Neue Medizin) is een alternatieve geneeswijze die in 1981 werd voorgesteld door de Duitse arts Ryke Geerd Hamer (1935-2017) en o.a. beweert kanker te kunnen genezen.
Volgens GNM is kanker het gevolg van een traumatische gebeurtenis. Het genezen van kanker is volgens de leer van de GNM alleen mogelijk door het traumatische conflict op te lossen. Er wordt afgeraden om reguliere geneeswijzen verder te zetten, aangezien ze het helingsproces negatief zullen beïnvloeden.
In 1986 werd Hamer verboden zijn artsenpraktijk verder te zetten. Volgens Hamer zat er een Joods complot achter zijn veroordeling.


VaccineGate
VAXXED: van Doofpot tot Catastrofe.
Veroorzaken vaccinaties autisme? In de afgelopen 30 jaar is het aantal gevallen van autisme in de VS exponentieel toegenomen. Van 1 : 10000 naar 1 : 50. Het kindervaccinatieprogramma werd 3 x zo groot. Toeval?
VAXXED: Een ontluisterende documentaire…

Elk jaar zijn er meer en meer medicijnen en vaccins, maar mensen krijgen meer en meer ziektes. Zie je de connectie niet? Deze catastrofe werd voor ons geregeld door Big Pharma die verdient op vaccinaties (infecties) en de daaropvolgende “behandelingen” van zieke kinderen en volwassenen.
https://steemit.com/vaccination/@taliakerch/natural-immunity-vs-big-pharma-and-vaccination

Autisme door vaccinaties, het einde van het vaccinatie tijdperk?
Het aantal officiële documenten met een verband tussen autisme en vaccinaties is overweldigend en neemt nog altijd toe. Het RIVM verzwijgt informatie.
https://www.larsvanhemmen.nl/Vaccinatie/Autisme/

Informatie over ernstige bijwerkingen Mexicaanse griep-vaccin achtergehouden, waaronder anafylaxie, narcolepsie en overlijdensgevallen.
https://nos.nl/artikel/2251454-informatie-over-bijwerkingen-mexicaanse-griep-vaccin-achtergehouden.html

Slaapziekte bij kinderen na inenting Mexicaanse griep.
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/slaapziekte-bij-kinderen-na-inenting-mexicaanse-griep/

Duizenden meisjes geconfronteerd met slopende ziektes na vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
https://www.ninefornews.nl/duizenden-meisjes-geconfronteerd-met-slopende-ziektes-na-vaccinatie-tegen-baarmoederhalskanker/

“Twee dagen na zijn vaccinaties was ons zoontje dood”
https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160413_02236142

Truth will prevail. 1200 studies that refute vaccine claims.
https://www.wellnessdoc.com/wp-content/uploads/2020/05/1200-studies-The-Truth-Will-Prevail-v2.6_05-05-20.pdf

‘Als je de gevaren niet kent, is vaccineren een domheid. Als je de gevaren wel kent, een misdaad.’

Dr. Franz Hartmann

#Vaccineren: de grote illusie

Vaccinaties hebben cellijnen van geaborteerd foetaal en embryonaal weefsel.
https://www.alwareness.org/alle-vaccinaties-hebben-cellijnen-van-geaborteerd-foetaal-en-embryonaal-weefsel/

De abortus-industrie doorgelicht. Weerzinwekkend verslag.
https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/09/04/de-abortus-industrie-doorgelicht-weerzinwekkend-verslag/

Misdadiger Stanley Plotkin, zogenaamd ‘s werelds meest vooraanstaande vaccin expert, verklaarde onder ede dat weefsel van geaborteerde foetussen in vaccins worden gebruikt en op welke wijze, dat vaccins experimenteel zijn getest op weeskinderen, geestelijk gehandicapte kinderen, op baby’s van gedetineerde vrouwen en op 1 miljoen mensen in het voormalige koloniale Belgisch-Congo.

De volledige versie van deze rechtszitting bevat nog veel meer belangrijke en schokkende informatie! Over grote (geld)belangen, bewijzen van hoe schadelijk hulpstoffen zoals aluminiumfosfaat en aluminiumhydroxide zijn voor de hersenen en ‘veiligheidsstudies’ die maar 0 uur tot 48 uur zijn gemonitord!
https://youtu.be/XoCXXrhmWn0

What The Pharmaceutical Companies Don’t Want You To Know About VACCINES…
https://www.amazon.com/What-Pharmaceutical-Companies-About-VACCINES/dp/0981855407

Een op de drie jonge ouders staat wantrouwig ten opzichte van vaccinatie en vermoed dat de overheid dingen verzwijgt.
https://www.welingelichtekringen.nl/gezond/928477/jonge-ouders-twijfelen-massaal-aan-inenten.html

Ouders over: ongewenste vaccinreacties en (herstel van) vaccinatieschade.
https://stichtingvaccinvrij.nl/ouders/ouderplatform/vaccinreacties-en-vaccinatieschade/

WikiHow zet kinderen aan om zich te laten vaccineren en daarover niets aan hun ouders te vertellen:
“Remember that you don’t have to tell your parents about getting vaccinated, especially if they are controlling or abusive. You can keep your health choices to yourself, especially if they would be mean to you or make you feel unsafe as a result of your choices. You’re allowed to keep a secret if it’s necessary to promote your health and well-being.”
https://www.wikihow.com/Get-Vaccinated-Without-Parental-Consent?…

Bol.com verkoopt vaccinatieboek niet meer op verzoek van kabinet.
https://www.dlmplus.nl/2020/05/12/bol-verkoopt-vaccinatieboek-niet-meer-op-verzoek-van-kabinet/

Censuur is opgeheven? – Bol.com wringt zich in een vreemde bocht!
https://stichtingvaccinvrij.nl/censuur-is-opgeheven-bol-com-wringt-zich-in-een-vreemde-bocht/


Verslaving

Addiction is a respons to childhood suffering.
https://upliftconnect.com/addiction-is-a-response-to-childhood-suffering/

9 of the World’s Most Common Addictions.
https://thedawnrehab.com/blog/most-common-addictions/

Roken is slecht voor je psyche.
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/roken-is-slecht-voor-je-psyche-2/

Waarom blowen zo slecht is voor het puberbrein.
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/neder-wiede-wiedeniet/

Cannabisgebruik verlaagt dopamineafgifte in de hersenen.
Deze studie stelde vast dat er bij de groep langdurig cannabisgebruikers minder dopamine in het striatum wordt afgegeven dan bij de controlegroep. Daarnaast werd er een verband vastgesteld tussen verminderde dopamine afgifte in het striatum en impulsiviteit en depressieve kenmerken. De cannabis verslaafden waren impulsiever en depressiever dan de controlegroep; hoe impulsiever en depressiever ze waren, hoe lager de dopamine afgifte.
https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2016/alw/langdurig-cannabisgebruik-verlaagt-dopamineafgifte-in-hersenen.html#

Wat is het effect van een maand lang geen alcohol drinken op je lichaam?
https://www.youtube.com/watch?v=rZVWY3TeOWQ&feature=youtu.be

De effecten van alcohol op het jonge brein lijken nog erger dan gedacht. Wetenschappers lieten een groep makaken alcohol drinken vanaf de adolescentie. Zij bleken later een tragere hersenontwikkeling te hebben. Vooral hun motorische en sensorische vaardigheden bleven achter.
https://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/906352/alcohol-drinken-leidt-tot-tragere-hersengroei-bij-jonge-apen.html

Alcohol is een drug. Stop met onderscheid maken.
https://www.trouw.nl/opinie/alcohol-is-een-drug-stop-met-onderscheid-maken~b95a0784/

Alcohol Consumption And Demonic Possession.
https://humansarefree.com/2017/05/alcohol-consumption-and-demonic-possession.html

Verslaving aan porno veroorzaakt niet alleen seksuele disfunctie, maar vernietigt ook relaties.

Hoe te stoppen met pornoverslaving – Gary Wilson
https://youtu.be/rcNSmgindUI


 

SHARE WITH YOUR NETWORK?