HET UUR VAN GOD – Blogpost 18/03/2020

´Er zijn tijden dat de Geest zich onder de mensen beweegt en de adem van het Absolute aanwezig is over de wateren van ons wezen; op andere tijden trekt hij zich terug wordt het aan de mens overgelaten te handelen volgens de kracht of zwakheid van zijn eigen egoïsme. De eerste zijn perioden waarin zelfs een kleine inspanning grote gevolgen teweegbrengt en de lotsbestemming verandert; de andere zijn perioden waarin veel arbeid nodig is voor weinig resultaat. Het is waar dat deze laatste de eerste kunnen voorbereiden, dat ze de dunne rookpluim van het brandoffer kunnen zijn die ten hemel stijgt en de regen van Gods barmhartigheid naar beneden roept.
Ongelukkig is de mens of natie die, wanneer het goddelijke moment aanbreekt, slapend wordt aangetroffen of onvoorbereid om het te benutten, omdat de lamp der verwelkoming niet werd ontstoken en de oren doof bleven voor de roep. Maar driemaal wee degenen die sterk en bereid bevonden zijn, maar die de kracht verspillen of het ogenblik misbruiken; hun valt onherstelbaar verlies of een grote vernietiging ten deel.

Reinig uw ziel in het uur van God van alle zelfbegoocheling, hypocrisie en ijdele genoegzaamheid, zodat gij recht in uw geest moogt zien en horen wat hem roept. Alle onoprechtheid van de natuur, voorheen uw verdediging tegen het oog van de Meester en het licht van het ideaal, wordt nu een zwakke plek in uw wapenuitrusting en vraagt om de slag. Zelfs als gij voorlopig zegeviert is dat des te erger voor u, want de slag komt later en werpt u teneer midden in uw triomf. Zijt gij echter zuiver, zet dan alle vrees van u af, want het uur is verschrikkelijk, een vuur en een windhoos en een storm, een treden van de wijnpers van de wrok van God (deze uitdrukking verwijst naar de val van Babylon, naar de verandering in een ogenblik). Maar hij die daarin op de waarheid van zijn doel stand kan houden, is hij die overeind zal blijven; ook al valt hij, hij zal weer opstaan; ook al lijken de wieken van de wind hem weg te dragen, hij keert terug. Laat ook de wereldse voorzichtigheid niet al te na in uw oor fluisteren (de bangmakerij door de heersende machten), want het is met het uur van het onverwachte, het onberekenbare, het onmetelijke. Meet de macht van de Adem niet met de maatstaf van uw onbenullige instrumenten, maar heb vertrouwen en ga vooruit.
Maar meest van al vrijwaar uw ziel, al zij het maar voor even, voor de eisen van het ego. Dan zal een vuur u voorgaan in de nacht, en de storm zal uw helper zijn, en uw vlag zal wapperen op de hoogste hoogte van grootheid die moest worden veroverd.´

Sri Aurobindo

 

SHARE WITH YOUR NETWORK?