Kennis

 

“De ware kennis stelt je in staat om jezelf, de ander, het geheel
en de wisselwerking daartussen te begrijpen.”

 

Een nieuwe soort; een nieuw brein
Gedurende deze stap in de evolutie evolueert Het Nieuwe Brein, de frontale cortex, naar een hoger niveau van functioneren. Dit gebeurt wanneer Kundalini het brein van meer energie voorziet. Meer neurologische connecties tussen de linker- en rechter hersenhelft worden geactiveerd met als resultaat dat de rechter- hersenhelft gaat functioneren in zijn ware potentieel. Dit wordt ‘verlichting’ genoemd.* Hierna volgt een neerwaartse transformatie van het lichaam welke de evolutionaire shift naar ‘de nieuwe soort’ voltooid. Progressie maak je met de juiste kennis, meditatie & yoga.
Het Nieuwe Brein brengt wijsheid en wetenschap tot een eenheid. * Bron


Kennis is macht
Kennis verdrijft de onwetendheid. Kennis stelt je in staat om bewuste keuzes te kunnen maken; meester over jezelf te worden. We hebben altijd de keuze om de macht over onze gezondheid en evolutie in eigen hand te nemen.
Voor de rijpere zielen die hun Eigen Weg volgen of willen gaan volgen werk ik relevante thema’s uit m.b.t. deze transitie, aan de hand van mijn eigen ervaring en gestaafd op de Nieuwe Psychologie:
– Integrale Yoga: Sri Aurobindo
– Chakrapsychologie: Anodea Judith
– Psychosomatiek: Christiane Beerlandt
Tevens ben ik voor lezingen over deze evolutionaire transitie bereikbaar. Thema’s en prijzen op aanvraag.


Integrale Yoga


Het chakrasysteem 
In het diepste innerlijk van elk van ons draaien zeven op wielen lijkende energiecentra rond – de chakra’s. De chakra’s zijn de energiecentra van de mens. In India en China worden ze al duizenden jaren beschouwd als graadmeter voor het functioneren van lichaam en geest. Chakra is een Sanskrit woord dat ‘wiel’ of schijf betekent; het geeft een kruispunt aan waar geest en lichaam elkaar ontmoeten. Het zijn elkaar doordringende centra van vitale levenskracht, en elk chakra stelt een aspect van het bewustzijn voor dat kenmerkend voor ons leven is. Van onder naar boven: overleving, seks & emoties, macht, liefde, communicatie, helderziendheid, wijsheid.

Eenheid van lichaam, geest en ziel
Met elkaar vormen deze chakra’s een systeem dat aan dit bewustzijn structuur geeft en ons in staat stelt ons naar lichaam, geest en ziel beter te leren kennen. Door deze innerlijke rangschikking te begrijpen, kunnen wij onze afweermechanismen en behoeften begrijpen, en leren hoe wij het evenwicht kunnen herstellen.
Het chakrasysteem heeft precies dezelfde geldigheid als welke andere psychologische theorie dan ook maar is veel ruimer toepasbaar. Het omvat tenslotte lichaam, geest en ziel. * Bron