New Age Bullshit ofwel The New Cage fuik – Blogpost 03/07/2020

Veel mensen die zich op het spirituele pad bevinden, zijn bewust of onbewust verbonden met de New Age beweging. Men denkt hierin een soort vrije spiritualiteitsbeleving te hebben gevonden. Spiritualiteit moet immers gaan over het bereiken van volledige vrijheid. Echter, de New Age beweging is bedacht door de machthebbers om mensen die op het spirituele pad zijn (of komen) in een volgende fuik te lokken. Het is een vorm van pseudospiritualiteit en vele spirituele ´leraren´ maken er gebruik van met als resultaat dat mensen geen vooruitgang maken en daardoor geen acties ondernemen die werkelijke veranderingen in de wereld brengen. Daarom ook The New Cage genoemd.

Het is misschien (nog) moeilijk te bevatten maar de werkelijke machthebbers op aarde, zijn occultisten. Altijd geweest. Mensen die veel spirituele kennis en soms ook spirituele vermogens hebben. Sommigen bevinden zich op het publieke toneel, sommigen achter de schermen. En ze weten exact hoe onze geest werkt! Ze bedenken mindcontrol technieken om ons van de echte waarheid vandaan te houden. Op die manier blijft ons bewustzijn gevangen en realiseren wij ons niet wie we werkelijk zijn. Wezens met een Goddelijke essentie, die we tot ontplooiing kunnen laten komen op een planeet die speciaal voor ons is gecreëerd!
Deze mindcontrol technieken zien we overal terug. In de media, de politiek, het onderwijs, de ‘gezondheidszorg’, het rechtssysteem en dus ook in spirituele bewegingen. Hoe verder je komt op de ladder van het bewustzijn, hoe venijniger de leugen.

Binnen het scala aan spirituele bewegingen, waaronder ook coach-/ yoga-/ hulpverleningsopleidingen, ashrams en yogascholen worden we met duurbetaalde cursussen om de tuin geleid. Ik ben op allerlei plekken geweest en heb veel leergeld betaald. Ik ben vaak heel erg teleurgesteld, kwaad en verdrietig geweest over de dubbele agenda´s van deze groep mensen want een pact met de Duivel sluiten op dit niveau, gebeurt heel bewust!
In eerste instantie lijkt het allemaal heel erg leuk; je ontmoet mensen die ook vooruitgang willen, je krijgt een aantal tools aangereikt maar uiteindelijk kom je terecht in een wirwar van pseudospiritualiteit waardoor je geen steek vooruit komt. Aurobindo noemt dit fenomeen Het Spirituele Ego. Men verzaakt het eigen proces en maakt bewust misbruik van onwetende mensen. Daaruit voortvloeiend is er nu een grote groep mensen op aarde die zich nog maar net in het ontwakingsproces bevinden en dan meteen andere mensen willen gaan inspireren of zelfs een praktijk beginnen. Hiermee wordt de focus verlegt van de eigen verdere ontwikkeling naar het ´begeleiden´ van anderen (van de wal in de sloot) en het starten van een bedrijf. Door mensen zoals o.a. Gabrielle Bernstein (US), Dolly Heuveling van Beek en Simone Levie (NL) hebben we tegenwoordig voor ieder pijntje een ´expert´. Complete waanzin! Een boodschap die velen niet willen horen maar het is wel de waarheid. Dit is een vooropgezette fuik en een zeer kwalijke zaak! Als je nog onvoldoende kennis en ervaring hebt, kun je andere mensen onbewust een geheel verkeerde kant opsturen. En dat gebeurt nu dus ook. Veel mensen zitten vast in de angstgreep die bewust door de machthebbers, en de onzichtbare krachten daarachter, is gecreëerd. En pseudospiritualiteit houdt ons hierin vast.

Ieder mens die meekan in deze evolutionaire shift dient zelf een wetende te worden. Daarom heb ik een kennis pagina op mijn website met de bronnen die mij hebben geholpen om het bewustzijn te leren begrijpen. Alle antwoorden zijn er namelijk al lang! Wij hoeven alleen maar te re-searchen (te heronderzoeken).
De enige werkelijke oplossing nu, is dat we ons bevrijden uit dit zieke systeem door het heft in eigen handen te nemen. Dat is het resultaat van die zoektocht naar de waarheid. Je hebt uiteindelijk niets of niemand meer nodig, je bent je bewust van je soevereiniteit en je bent je eigen leider.

Ieder mens heeft een specifiek levensdoel en is op aarde om deze te ontdekken en uit te werken. Automatisch vallen onze rollen daarmee op hun plek in de uitbouw van de nieuwe wereld. Kortom;

De wereld heeft geen miljoenen coaches, therapeuten en verlichte meesters nodig die aan de achterkant repareren maar mensen die hun eigen proces voltooien en systemen opzetten die recht doen aan het volledige menselijke potentieel. Dat is de volgende stap in de evolutie!

 

De 15 belangrijkste New Age misleidingen:

 1. Negeer negativiteit

Onder het mom ´alles wat je aandacht geeft groeit´ word je geleerd om je afzijdig te houden van negativiteit. Geen negatief nieuws, geen negatieve gedachten en emoties etc. Je concentratie dient te liggen op positieve gedachten, gevoelens en intenties. Dit werkt echter averechts. Negativiteit negeren creëert juist meer chaos, negativiteit, onwetendheid etc. Problemen kun je alleen oplossen als je tot de kern van het probleem doordringt en vervolgens de juiste acties onderneemt om het probleem op te lossen. Dit lukt niet als je een deel van de realiteit en het vraagstuk negeert en geen acties onderneemt.

´You can ignore reality but you cannot ignore the consequences of ignoring reality.´

Je zult het bestaan moeten aanvaarden zoals het is. Donker en Licht en alles ertussenin. En doe je dat niet, dan zal je daar ook de consequenties van ondervinden. De duistere machten hebben zoveel terrein gekregen op aarde, omdat wij de duistere zijde van de medaille massaal hebben genegeerd. En daarvan ondervinden we nu de consequenties.

 1. Nooit boos worden

Boosheid, mits op de juiste manier gekanaliseerd, is een transformerende kracht die de hele wereld in beweging kan zetten! Maar in de New Age beweging is boosheid not done. Alles moet altijd liefdevol en vreedzaam en we moeten elkaars mening respecteren. Ook word je wijsgemaakt dat het altijd met jezelf te maken heeft als je boosheid voelt. Dit is echter maar deels waar. Het klopt dat een situatie onopgeloste pijn kan triggeren. Maar het kan ook zijn dat iemand ons benadeeld met zijn of haar gedrag. En soms gebeurt het allebei tegelijk.
Door te stellen dat boosheid altijd iets met onszelf te maken heeft, gaan we aan onszelf twijfelen. We durven op een gegeven moment niet meer voor onszelf op te komen. Ons natuurlijke beschermingsmechanisme verdwijnt. En wanneer we deze krachtige energie niet uitten, slaat deze naar binnen. Dan keert ze zich tegen ons. Ze vreet ons op. Onze natuurlijke levensstroom wordt geblokkeerd. Iedere keer als we ons niet uiten en met een energie blijven zitten die niet bij ons hoort, verliezen we aan kracht. Is deze mindcontrol techniek niet uiterst succesvol geweest?

 1. Er bestaat niet zoiets als goed en fout

Newagers praten vaak over eenheid, dat alles goed is, eenieder zijn plek heeft en dat je hier niet over moet oordelen.
Ja in essentie zijn we één, dat klopt. Maar we zijn hier allemaal op een individuele reis om de dualiteit in onszelf uit te werken, niet om deze weg te redeneren en ervan te vluchten! Objectief goed en fout bestaat wel! Het onderscheid daartussen te weten en daar ook naar te handelen is een van onze meest fundamentele levenstaken anders neemt het kwaad de overhand, zoals we nu meemaken. We leven in een mentale en tegenwoordig ook fysieke gevangenis omdat mensen de Wet van Vrijheid niet begrijpen. En die is vrij simpel:

Wanneer moreel gedrag toeneemt, neemt vrijheid toe.
Wanneer immoreel gedrag toeneemt, neemt slavernij toe.

Dus vrijheid en moraliteit zijn evenredig. Daarom dient ieder mens kennis te nemen van de natuurwetten. Wat is moreel en immoreel gedrag? Als je hier kennis van hebt, dan is het onderscheidt tussen goed en kwaad onbetwistbaar. Enkel op die wijze kunnen we immoreel gedrag dresseren en uiteindelijk uitbannen om tot een meer ontwikkelde, hogere beschaving te komen.

 1. Je kunt nooit iets zeker weten (Solipsisme)

Solipsisme (van solus, alleen, en ipse, zelf) is het geloof of de filosofie dat er maar een enkel bewustzijn bestaat: dat van de waarnemer. Het hele universum en alle andere personen waarmee gecommuniceerd wordt, bestaan slechts in de geest van de waarnemer. Alle interpretatie is dus subjectief, er bestaan alleen meningen en ieders perspectief is evenveel waard. Zo wordt er beweerd. Maar dat is echt bullshit! De waarheid bestaat of je er nu in gelooft of niet. Wat is immers het nut van waarheid zoeken als de waarheid niet zou bestaan? En is de mening of het perspectief van iemand die zich nauwelijks in zaken verdiept evenveel waard als het perspectief van iemand die decennia heeft gestudeerd (niet uitsluitend binnen de onderwijsinstellingen want dat zijn mindcontrol programma´s) en uiteenlopende levenservaringen heeft opgedaan? Nee. Simple as that.

De mensheid zit gevangen in vijf wereldreligies: Religies, New Age pseudospiritualiteit, Staatisme (het geloof in de staat), Wetenschap en Geld. De waarheid overstijgt deze religies.

Ik denk dat het goed is hier te benoemen dat de wetenschap een zeer nuttige bijdrage aan vraagstukken kan leveren. Echter, in onze (Westerse) wereld is de wetenschap tot een religie verworden. Alles moet eerst wetenschappelijk bewezen worden en daarop baseren we ons beleid. Zuivere wetenschap bestaat zeker. Zuivere wetenschap is meetbaar en verifieerbaar. Maar de wetenschap loopt altijd achter de feiten aan. Een fenomeen doet zich eerst voor en dan gaan we het onderzoeken. En omdat wij ons in een evolutionair proces bevinden, ontdekken we ook steeds weer nieuwe dingen. De ontwikkelingen gaan door. Het leven werkt niet op die manier dat je alles van te voren kunt inkaderen. Daarom speelt onze intuïtie ook een uiterst belangrijke rol. Intuïtie is een vorm van voorkennis.

Een groot probleem in o.a. dit vakgebied is, dat veel wetenschappers een overactivatie hebben van hun linker-brein en daarom een vervormd realiteitsbesef hebben. Ook zijn er velen in dienst van de staat en brengen doelbewust pseudowetenschap de wereld in. Onjuiste informatie die de mensheid op het verkeerde been zet. En bij de religieuze groep/ newagers is dit juist andersom. Zij hebben een overactivatie van hun rechter-brein waardoor ze een vervormd wereldbeeld hebben.

 1. De wereld waarin wij leven is een illusie/ simulatie

Deze stelling ligt in het verlengde van punt 4. Ook de grootste bullshit! Deze wereld is helemaal geen illusie of simulatie. Deze wereld is speciaal voor onze evolutie ontworpen. Een plek om via ervaringen en kennis te leren en te groeien en zodoende goddelijke mensen te worden. Zodat we op een constructieve wijze kunnen bijdragen aan deze schepping. Dat is het ultieme doel van het leven op aarde!

´The greatest technology hidden from you is your own consciousness´.

 1. Kwaad is noodzakelijk

Dit is een onjuiste toepassing van de polariteiten. Het jezelf toestaan om in één polariteit te blijven hangen, het kwaad in dit geval, en weigeren om jezelf door te ontwikkelen. Kwaad geschiet omdat mensen ervoor kiezen ernaar te handelen. Dit houdt dus ook in dat je net zo verantwoordelijk bent als je het laat gebeuren.

 1. Aanvaard alles, verzet je niet

Neem de dingen zoals ze komen en verzet je er niet tegen. Gebeurtenissen komen niet voor niets op je pad. Nee, dat komen ze inderdaad niet maar het is vooral de bedoeling dat je ervan leert en naar je inzichten handelt.
Deze misleiding is ontworpen om onze mannelijke energie te onderdrukken zodat we geen werkelijke acties ondernemen om onszelf en de wereld te veranderen.

 1. De Wet van aantrekkingskracht

Ik wil aantrekken wat ik wil. Een baan, een partner, meer financiële middelen of wat dan ook. Op deze Ego georiënteerde wijze wordt de Wet van aantrekkingskracht in New Age kringen uitgelegd en ook vele spirituele programma´s zijn hierop gebaseerd. Denk aan (digitale) programma´s als: Cursussen in rijkdom en overvloed, realiseer in zes maanden je succesbedrijf, wordt in drie stappen verlicht en meer van dat soort onzin. Men wil je laten geloven dat jij in een handomdraai alles kunt bereiken wat je maar wilt! De realiteit zit toch even anders in elkaar.

Alles in dit Universum is inherent aan de Wet van oorzaak en gevolg. Ook wel de Wet van karma genoemd en dit is een belangrijke wet om kennis van te nemen. Deze wet is onlosmakelijk verbonden met de Wet van aantrekkingskracht welke als functie heeft om de waarheid te leren ontdekken zoals deze is, via situaties en relaties en op die manier dragen we tevens bij aan de ontwikkeling van anderen. We zijn elkaars spiegel. We trekken bijvoorbeeld een partner aan met een soortgelijk trauma. Op die manier kunnen we onszelf en elkaar beter leren begrijpen. De pijn van de ander spiegelt jouw eigen pijn. En iedere keer als wij onze pijn niet oplossen, trekken we opnieuw soortgelijke situaties naar ons toe totdat we de les ter harte nemen en ons onderliggende probleem oplossen.

´You are represented two choices: Evolve or Repeat´

 1. Niemand heeft schuld. Schuld bestaat niet.

Deze valse bewering leert ons dat verantwoordelijkheid en de mate van morele verantwoordelijkheid (naar gelang iemands kennis) niet bestaat. Iedereen die een ander kwaad doet is hiervoor verantwoordelijk. Punt. Schuld en morele verantwoordelijkheid bestaan.
Als je een fout hebt gemaakt, wil dat niet zeggen dat je hier een leven lang voor moet boeten maar je bent wel verantwoordelijk om je fouten te erkennen en recht te zetten.

´Ik heb zoveel geleerd van mijn fouten, ik zit erover te denken om er nog een paar te maken´ (grapje ;))

 1. De valse notie van vergeving.

Zeggen dat je iemand hebt vergeven terwijl je dit inwendig niet zo voelt. Vanuit (religieuze) overtuigingen of omdat je bang bent om iets of iemand te verliezen.
Vergeving kan plaatsvinden als je begrijpt waarom iets is gebeurd en/ of als iemand oprecht spijt heeft van het kwaad dat hij/ zij jou heeft aangedaan. Houd jezelf niet voor de gek. Zolang het er niet is, is het er (nog) niet. Simpel.

 1. Chaos moet gevreesd worden.

Nee, we leren van fouten maken en van nieuwe manieren zoeken om iets te doen. Het systeem waarin wij leven heeft control freaks van ons gemaakt. Het leven is niet uitsluitend maakbaar.

 1. De waarheid hoeft niet verdedigd te worden.

Jawel! De waarheid wordt constant verdraaid en onderdrukt. Dit belemmert de ontwikkeling van ons wereldbeeld, onze vrijheid en evolutie.

 1. Verlichting gaat alleen over het verlichten van jezelf en jezelf goed voelen.

Groen en geel erger ik mij aan ´zweverige types´ die constant over liefde voor alles en iedereen, vrede en bloemetjes praten, over ´gewoon zijn´ of ´leven in het NU´ en daarmee het leven verzaken. Je bent hier niet alleen voor jezelf, we hebben ook een gezamenlijke verantwoording voor onze maatschappij en voor de toekomst van onze kinderen.
Ja, we hebben natuurlijk voordelen van spirituele ontwikkeling, de groter wordende liefde in ons en de grotere vrijheid die we (op meerdere gebieden) kunnen ervaren. Maar het is zeker geen uitsluitend leuk proces, wakker worden is juist een moeizaam proces. Daarom lopen de meeste mensen er ook voor weg. Wakker worden gaat met shocks. We worden naïef geboren en die sluier blijft heel lang om ons heen hangen. Het is vaak keihard schrikken. De waarheid is werkelijk traumatisch en daarom hebben we de juiste kennis nodig om hier goed doorheen te komen.

Verlichting is daarbij een ver achterhaald stadium. Er zijn verschillende bewustzijnstadia meer. En iedere shift in bewustzijn, vereist een opruimproces. We kunnen geen diepgaandere gelukservaringen beleven, als we onze pijn en onwetendheid negeren.

Niemand kan de hemel bereiken, zonder door de hel te zijn gegaan.

Sri Aurobindo

 1. Love is all you need.

Onjuist! De juiste kennis heb je nodig. En moed en wilskracht om je pijn te doorleven en de juiste acties in de wereld uit te voeren. Liefde is heel belangrijk, klopt. Maar het is zeker niet het enige dat je nodig hebt.
Liefde is een proces. Het wordt groter naarmate wij onszelf ontwikkelen. Mensen praten vaak over onvoorwaardelijke liefde en zeggen dit te belichamen maar totdat wij ons hele proces hebben uitgewerkt, is liefde voorwaardelijk.

 1. Een redder komt ons verlossen.

Nee, wij moeten het zelf doen. Wij moeten het werk doen. Als je hierop hoopt, dan externaliseer jij jouw kracht aan een (mythisch) figuur, kracht of entiteit en dit zorgt ervoor dat jij weer niet in jouw kracht komt en niet de nodige acties uitvoert om jezelf en de wereld te veranderen.

Iedereen die zegt dat jij jouw lot/ toekomst van iets of iemand anders moet laten afhangen, is gemindcontrolled of een bedrieger! Zo simpel is het.

 

Gecontroleerde oppositie
De wereld staat in vuur en vlam en de behoefte aan verandering leeft in de harten van velen. Verschillende klokkenluiders zijn ten tonele verschenen maar er is er niet één die het over de werkelijke oplossing heeft!
Het tweekoppige beest bestaat uit de duistere macht (gemakkelijk te herkennen) en het valse licht (moeilijker te herkennen; controlled opposition in de breedste vorm). Zij vertellen je voor 80 – 90% de waarheid maar sturen je uiteindelijk weer het bos in met allerlei theorieën over buitenaardsen, simulaties, eindeloze occulte bronnenlijsten, en met de missie om de massa wakker te schudden, die voor het grootste deel is gedegenereerd en dus niet wakker wordt! We leven in de eindtijd en/ of de periode die bekend staat als de zesde uitstervingsgolf. Alles wat er gaande is, is al lang geleden gepland. Het is een illusie te denken dat je deze trein kunt stoppen met activiteiten die buiten jezelf omgaan. De enige zinvolle actie is het bevorderen van je eigen transformatie, want dat is het ultieme doel waar ze jou (op alle mogelijke manieren) vanaf willen houden!

Word je eigen leider!
Waar alle spirituele stromingen, sektes en clubjes/ groepjes eindigen, daar begint het werk van Sri Aurobindo. Hij beschrijft het gehele evolutionaire proces, inclusief de verschillende bewustzijnstadia waardoor je kunt leren zien waar je zelf staat, waar anderen staan en waar we collectief staan. De juiste kennis en acties leiden tot het juiste resultaat.
Voor de duidelijkheid; dit betreft geen nieuwe religie, je moet het werk allemaal zelf doen. De vrijheid die we zoeken zit hem in de voltooiing van ons individuele proces! De veelbesproken eenheid van lichaam, geest en ziel. Wat dus niet alleen een geestelijke bevrijding maar ook een volledige transformatie van het lichaam inhoudt. Het licht schijnt dan letterlijk door je pantser (je lichaam) heen. Je wordt letterlijk een afstralend baken. Wanneer een kritische massa een volledige Supramentale transformatie bereikt, maken we de langverwachte collectieve shift. Dit maakt het daadwerkelijke verschil hier op aarde en hier heeft niemand het over! Zonder de transformatie van het lichaam is er niets behaald!

 

Tot slot
Dit blog is geïnspireerd op het New Age Bullshit seminar van Mark Passio. Mark Passio heeft een schat aan occulte kennis. Je kunt heel veel van hem leren maar let op, hij valt onder de gecontroleerde oppositie! Net als David Icke, Martin Vrijland en Willem Engel om enkele voorbeelden te noemen. Mark Passio en David Icke beschrijf ik uitvoeriger in De Ware Wereldorde.
Het Spirituele Ego is het moeilijkst door te prikken. Zogenaamde leraren/ goeroes kunnen de mensheid in dit gebied heel gemakkelijk voor de gek houden omdat het gros de occulte kennis niet machtig is. Ook zijn er dus mensen met vermogens op aarde. De macht op aarde is altijd in handen geweest van deze zogenoemde Goden en duistere machten. Vandaag breken we hierdoorheen met behulp van allen die zover zijn.

 

ps. Dit blog is niet bedoeld om je te kwetsen maar om je wakker te schudden. We zijn eeuwen lang voor de gek gehouden en WIJ zijn zelf de verandering waar we op wachten!

 

SHARE WITH YOUR NETWORK?