Oproep aan de leiders van de toekomst! – Blogpost 09/07/2021

Hallo, mijn naam is Fenneke Lammerink van Het Nieuwe Brein en ik ben hier om een brug te slaan tussen de oude en de nieuwe wereld.

(R)evolutie
We leven in een overgangsfase in de evolutie waarin een hoger bewustzijn de leiding op aarde heeft overgenomen. Het Supramentale Bewustzijn. Het Supramentale Bewustzijn wordt ook wel het Waarheidsbewustzijn genoemd. Dit nieuwe bewustzijn is sinds halverwege de vorige eeuw in de aardatmosfeer en materie actief en heeft een hogere intensiteit als het bewustzijn dat de afgelopen 6000 jaar op aarde de leiding had.
Het Supramentale bewustzijn trilt de hele zaak inclusief de relatief kleine groep mensen die in deze shift meekan naar een hoger plan. Het stelt ons in staat om de volledige waarheid te gaan zien en dit is een moeilijk proces want de realiteit staat haaks op de conditionering die we van kinds af aan hebben ondergaan. Steeds meer mensen zien en ervaren ook dat de gangbare systemen en werkwijzen hun houdbaarheidsdatum hebben overschreden, niet aansluiten bij onze evolutionaire ontwikkelingen en feitelijk zelfs zijn ontworpen om ons dom, bang, klein en ziek te houden. Dit verstikkingsproces heeft onze ziel met haar unieke krachten en talenten ingekapseld en ondermijnd. We zijn langzaam maar zeker tot slavernij gedwongen, monddood gemaakt, en hieruit willen we ons losmaken. Of kan ik beter zeggen losrukken!! We gaan massaal de straat op en laten van ons horen!

Maar… hoe nu verder?
Het oude werkt niet meer, en het nieuwe is er ook nog niet. We ondergaan een soort van collectieve donkere nacht van de ziel. De realiteit wordt steeds schimmiger en daardoor zien we ook steeds scherper hoe wanstaltelijk alles is. Tegelijk zien we de oplossing nog niet en dan is het één van onze grootste valkuilen om te blijven hangen in de fase van ‘anderen wakker schudden’ en hierdoor ontstaat er alleen maar meer van hetzelfde; meer platformen en groepen voor bewustmakend nieuws, meer coaches en hulpverleners die zich nog maar ergens halverwege op de ladder bevinden, meer online ondernemers die ‘easy money’ beloven en je een poot uittrekken met hun belachelijk dure programma’s omdat ze het hele jaar op de Bahama’s willen verblijven… Wordt de wereld hier beter van? Nee. Dit is alleen maar meer van hetzelfde. En we hebben niet meer van hetzelfde nodig, we hebben juist iets compleet nieuws nodig! Nieuwe systemen en nieuwe werkwijzen die aansluiten op de individuele ontwikkeling van de ziel, zodat we de problemen in de toekomst voorkomen. Een nieuwe en gezonde basis is ons doel. Een omgekeerde piramide.

Wat hebben we daarvoor nodig?
Een hoger bewustzijn. Een groep mensen die vanuit dat hogere, Supramentale Bewustzijn de leiding op aarde overneemt. Dat is ervoor nodig. De verandering ligt in onszelf mensen. De verandering ligt bij de 10 tot 15% die de kans heeft om deze Eindtijd te overleven. De rest is afgeschreven. Het is keihard maar waar.

De vraag die mij heel erg bezighoudt is: Waar is die groep? Waar is die groep die net als ik dagelijks met verbijstering en pijn in het hart om zich heen kijkt en denkt; “dit moet veranderen en ik ga daar alles aan doen!” Waar zijn die mensen die koste wat het kost een einde willen maken aan de horror die zich hier maar blijft afspelen? Waar is die groep die ook inziet dat alles wat er nu is, onderdeel is van de piramide en dat er iets geheel nieuws moet komen… Mensen blijven maar op de barricade staan en roepen dat het anders moet. Ik zie mensen van de ene in de andere fuik lopen omdat ze simpelweg niet de moeite nemen om zich weer even terug te trekken om zelf weer een niveau verder te komen. Je ontwikkelt op deze manier geen overkoepelende visie.

Studiegroep nieuwe psychologie
Maar ik weet dat ze er zijn. Er is een groep zielen op aarde die speciaal gekomen is om die nieuwe basis neer te zetten. Die vanuit een hoger bewustzijn en overkoepelende kennis, nieuwe systemen en werkwijzen gaan ontwikkelen die recht doen aan het volledige menselijke potentieel. En voor die mensen heb ik mijn academie opgericht. Dus, voel jij je aangetrokken tot een beroep als leerkracht, hulpverlener of begeleider in de breedste zin, heb jij leidinggevende capaciteiten en weet jij dat je tot die nieuwe wereld behoort? Kortom; ben jij de leider van de toekomst? Dan wil ik je uitnodigen om te onderzoeken of mijn nieuwe studiegroep iets voor jou is.

Om een goede indruk te krijgen van wat de Nieuwe Psychologie inhoudt en waarom de gangbare psychologie faalt, heb ik op basis van zowel mijn persoonlijke- als werkgerelateerde ervaringen een studie-item geschreven dat ik als selectieprocedure wil hanteren voor deze studiegroep. Dat is wat ik bedoel als ik spreek over ‘geïntegreerde kennis’. De kennis is geen theorie meer voor je omdat je aan je eigen ontwikkeling hebt ondervonden dat het waarheid is. Je hebt de beschreven ontwikkeling ondergaan. Je hebt de beschreven fases doorlopen en bent dat nieuwe bewustzijn gaan belichamen. Het item heet: de grenzen van de psychoanalyse en het is te bestellen via mijn website:

Item – De grenzen van de psychoanalyse

Tot slot
Dan wil ik jullie graag nog op het hart drukken dat jullie worden beschermt. Jullie zijn voor dit doel op aarde gekomen en hebben daarom niets te vrezen. Het Universum kan soms uitdagingen op je pad sturen maar die zijn bedoeld om je innerlijke wezen groter en sterker te maken. Onthoud dat goed. De wereld heeft jullie heel, heel hard nodig!

Liefs ❤

 

SHARE WITH YOUR NETWORK?