Regering versus Anarchie – Blogpost 15/11/2020

Wat betekent anarchie? Veel mensen hebben er een onjuist begrip van omdat de regering en de media anarchie voorspiegelen als chaos en verval. Puur omdat ze de illusie willen wekken dat een samenleving niet zonder een regering zou kunnen bestaan en gedijen.

Anarchie betekent niet zonder regels maar zonder heersers. Als je je hier wat verder in verdiept, dan ga je ook zien dat een anarchistische samenleving alleen kan functioneren met een volwassen mensheid en dat is precies het beoogde doel van deze Eindtijd. Het wakker worden in de realiteit zoals deze is en het nemen van verantwoordelijkheid voor onszelf en het leven op aarde. Voor een bepaalde groep, want de rest vloeit af en ook dit is noodzakelijk want met roofdieren (mensen zonder geweten) kun je geen nieuwe wereld bouwen.

In de vorige eeuw schreef Sri Aurobindo al dat driekwart van de mensheid voorbij was gestreefd in de aan de gang zijnde evolutie. Als je de mensheid goed observeert, dan zie je dat dit waar is. Als ik het nu bekijk denk ik zelfs dat het nog meer is, ik schat dat slechts 10 tot 15% een kans maakt om deze Eindtijd te overleven.

In het begin zal het wellicht wat stroef verlopen maar de juiste mensen vinden elkaar wel. De mensen die van binnen naar buiten durven te leven. Mensen die de kudde hebben durven loslaten, hun eigen weg gaan en geen afgod meer buiten zichzelf aanhangen. De onafhankelijke mens.

Ter inspiratie de volgende video:

 

SHARE WITH YOUR NETWORK?