Waar vind je ware spirituele kennis? – Blogpost 17/06/2020

God en de Duivel (of het licht en het duister) en de evolutie worden vaak van elkaar gescheiden. Ook proberen de huidige machthebbers ons wijs te maken dat zoiets als de Waarheid niet bestaat. Ze proberen ons af te leiden en te verdelen in jouw waarheid/ mijn waarheid, jouw religie/ mijn religie, jouw politieke opvattingen en mijn politieke opvattingen etc. Maar dat is allemaal misleiding. Verdeel en heers is een trucje van de Duivel, want de waarheid bestaat wel! Wat is het nut van waarheid zoeken als de waarheid niet zou bestaan? Als jij de waarheid kent, dan geloof je niet meer in ´iets´ of ´iemand´ buiten jezelf en dan ben je immers niet meer te regeren… De heersende orde heeft veel kennis van het occulte en onze handicap is dat wij dat niet hebben.

 

All existence is a manifestation of God.

Sri Aurobindo

 

Ik heb de waarheid gevonden in het werk van Sri Aurobindo. Hij beschrijft het gehele evolutionaire proces zodat je een overkoepelend beeld kunt ontwikkelen en kunt achterhalen waar je zelf staat.

De essentie van de wereld waarin wij leven is het Bewustzijn. Ofwel God = Al Dat Is. Het ongemanifesteerde (velden, krachten en wezens) en het gemanifesteerde. Hiervan zijn wij het evolutionaire product. En afhankelijk van onze ontwikkeling zijn we aangesloten op een specifiek gedachtenveld of bewustzijnstadium. Ieder stadium bevat een gedeelde waarheid (je ontdekt waarheden maar ook leugens) waar we ons doorheen moeten werken om naar het volgende stadium te kunnen totdat we in de volledige waarheid uitmonden; het Supramentale Bewustzijn.

Voor alles is een methode, dus ook voor de menselijke ontwikkeling. Aurobindo reikt de sleutels aan om vooruitgang te maken en dit proces noemen ze Integrale Yoga. Deze kennis bespaart je een hoop zoeken en onnodig lijden. Op dit punt in de tijd is dit de meest waardevolle kennis die een mens kan hebben, dat kan ik met zekerheid stellen! Maar het is een hele studie, dat zeg ik erbij.

Om te beginnen zou ik het boek Het avontuur van het bewustzijn aanraden.

Er zijn o.a. ook drie prachtige documentaires over gemaakt, dit zijn de twee belangrijkste:

En om deze studie wat toegankelijker te maken, vereenvoudig ik deze kennis in mijn eBook en studie-items, waarin ik tevens een koppeling maak naar mijn persoonlijke ervaringen. Want aan alleen kennis hebben we niets, we moeten ons de kennis in de ervaring eigen maken om een wetende (Goddelijke mens) te worden. Het doel van het leven op aarde.

 

Ervaring + Kennis + Integratie = Bewustzijnsontwikkeling.

Fenneke

 

SHARE WITH YOUR NETWORK?