Wat je kunt antwoorden op de Corona vragenlijst van de tandarts of andere instanties: – Blogpost 27/09/2020

 1. Heeft u nu corona?
 2. Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 3. Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 4. Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 5. Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 6. Bent u in thuisisolatie?
 7. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke handicap?

Daarop zou je met de volgende antwoorden kunnen komen. Laat ze eens tot je doordringen en doe onderzoek naar de onderbouwingen. Print de antwoorden uit en neem ze mee naar je tandarts (of andere instanties) ter overhandiging:

 1. Nee, corona is een verzamelnaam voor meerdere typen (wat men noemt) virussen. U doelt op het vermeend SARS-CoV-2 virus waarvan de ziekteverschijnselen als ‘covid-19’ gedefinieerd zouden zijn? Er is nog nooit een virus uit een patiënt geïsoleerd en onder elektronen microscoop in beeld gebracht. Wel is er naar verluidt een laboratorium gekweekte versie gefotografeerd, maar het SARS-CoV-2 kan niet worden geïsoleerd of worden getoond. Vandaar ook dat we alleen Photoshop plaatjes zien. De PCR bewijst niet dat ik SARS-CoV-2 heb, want dat laat slechts sporen van RNA zien, waarmee niet kan worden aangetoond of zich er een in takt, volledig SARS-CoV-2 virus in mijn lichaam zou bevinden. Ik heb dus geen corona.
 2. Er is niemand van wie kan worden aangetoond dat hij of zij SARS-CoV-2 heeft, omdat het vermeende virus niet in tact en volledig geïsoleerd kan worden.
 3. Datgene waarvan je niet aan kunt tonen dat je het hebt, maar alleen een niets bewijzende PCR test aangeeft dat je corona zou hebben, kun je dus ook niet hebben. Als je iets niet kunt hebben, kun je er ook niet van genezen. Eventuele covid-19 verschijnselen, zijn verschijnselen die je in zijn algemeenheid kunt hebben als je lichaam externe vervuiling aanpakt door exosomen (datgene wat wij virus noemen) aan te maken.
 4. Van de genoemde symptomen kan niet worden bewezen dat ze uitsluitend een gevolg zijn van het vermeende SARS-CoV-2 virus. Als niet kan worden aangetoond dat zo’n virus zich in mijn bloed of cellen bevindt, valt ook niet te bewijzen dat eventuele verschijnselen (zoals door u genoemd) een gevolg zijn van een vermeend virus. Als ik u een druppel bloed op een petrischaal geef en u kunt mij onder een elektronenmicroscoop het virus in beeld brengen, heeft u bewijs. Anders is het een nonsense verhaal.
 5. Dat gaat u niets aan. Als dat al zo zou zijn, geldt opnieuw hetzelfde. Symptomen bewijzen niet dat zich het vermeend SARS-CoV-2 “virus” in mijn bloed bevindt; het bewijst niets aangaande besmettelijkheid en verschijnselen kunnen een gevolg van allerlei vormen van vervuiling zijn die door het lichaam opgeruimd worden.
 6. Nee, ik doe niet aan isolatie. Ik heb het grondrechtelijke recht op vrijheid. Ik ben een vrij geboren mens en houdt mij niet aan de wetten en regels die zijn opgelegd door de kroon, via de schijn van democratie, ondertekend bij een koning die beweert bij de gratie Gods te regeren. Als u mij het bewijs van die gratie Gods kunt tonen, kan ik in overweging nemen mij aan zijn wetten en regels te houden. Ik ben vrij te gaan en staan waar ik wil.
 7. Al zou ik daarin wonen, dan zou dat geen enkele aanleiding mogen zijn om mijn toegang te weigeren. Ik eis dat u mij binnen laat. Er is namelijk geen besmettingsgevaar van een nog nooit geïsoleerd SARS-CoV-2 virus. Een virus is een reactie van het lichaam op omgevingsvervuiling (ook wel exosoom genoemd) en kan niet van mens tot mens overgedragen worden. Daarvan is geen enkel hard wetenschappelijk bewijs; het zijn slechts media verhalen en de vervalste onderzoeksresultaten van Louis Pasteur die ten grondslag aan dit gedachtegoed liggen.

“If the Germ Theory were true, no one would be alive to believe it.”

B.J. Palmer, D.C.

 

 

SHARE WITH YOUR NETWORK?