Wat zou jij doen als je inkomen gedekt is? – Blogpost 18/01/2019

Soms zien we door alle problemen even geen oplossingen meer… Echter, waar iets eindigt, begint ook iets nieuws!
Een veelbesproken oplossing voor de huidige problemen is het basisinkomen. Het basisinkomen biedt namelijk legio voordelen die zich vrijwel direct uitbetalen. Armoede stopt, geen dakloosheid meer, criminaliteit neemt in grote mate af, verslavingen en psychische problemen nemen af, mensen komen tot rust, worden gezonder, vrolijker, gaan hun passies ontwikkelen, hebben tijd en aandacht voor elkaar en ga zo maar door! Precies het omgekeerde effect van de wurggreep waar het systeem de mensheid nu in vasthoudt. Een ommekeer in de evolutie!

Desondanks doen twee hardnekkige hoaxen over het basisinkomen de ronde. 1. Het basisinkomen is niet betaalbaar. En 2. Mensen zijn niet productief als zij niet verplicht hoeven te werken. In dit artikel ontkracht ik beide stellingen.

  1. Het basisinkomen is niet betaalbaar.

In de volgende video van tien minuten onderzoekt econoom Marcel Canoy of een basisinkomen haalbaar en betaalbaar is.

Dat het huidige systeem onhoudbaar is, staat vast. De gele revolutie spreekt voor zich.
Verder gaan op een andere basis vergt echter ook een ander niveau van denken. In deze video (en in verschillende andere berekeningen) wordt de oplossing nog binnen het oude systeem en dus binnen het oude niveau van denken gezocht. Binnen het huidige piramidesysteem (zie Piramidesysteem).

Het werkelijke probleem is niet dat het basisinkomen niet betaalbaar is, het werkelijke probleem is dat we zijn gebrainwaved door de overheid met de leugen dat dit idee niet betaalbaar is. Omdat zij het piramidesysteem in stand willen houden! Wanneer de baten van de hulpbronnen van de aarde (die de elite zich heeft toegeëigend) eerlijk worden verdeeld middels het basisinkomen valt het piramidesysteem en kan iedereen in vrijheid leven! Hier moet de oplossing voor het zogenaamde ´begrotingstekort´ worden gezocht. Het geld moet gehaald worden daar waar het zit.

De scheve machtsverhoudingen in de wereld moeten in balans worden gebracht. Een volledig kostendekkend basisinkomen voor iedere Nederlander is ruimschoots haalbaar. Dus de norm moet niet liggen op een bedrag van € 750 per volwassene per maand (zoals deze berekening laat zien) maar op € 1500 per volwassene per maand. Vrijheid is vrijheid. Geen afhankelijkheid meer. Iedereen heeft recht op een zorgenvrij bestaan. De waarheid is simpel. De aarde biedt genoeg welvaart voor ons allemaal, het is alleen niet eerlijk verdeeld…

  1. Mensen zijn niet productief als ze niet verplicht hoeven te werken.

Ook deze stelling is een zorgvuldig door de overheid gemanipuleerde gedachtegang. De mensheid is eeuwenlang vergiftigd met valse informatie. Over wie wij zijn als mens en waar we (vooral niet) toe in staat zijn. We zijn dom, bang en klein gehouden. Heel bewust zijn we gebrainwaved om volgers te worden. De machthebbers hebben de kennis over de mens en de evolutie tegen ons gebruikt. We zijn voortdurend bewerkt op onze zwaarste emoties. Angst, schaamte en schuld. Kerk en staat: “Houd jij ze dom, houd ik ze arm.”

Het onderdrukken van onze emoties heeft ons innerlijke vuur gedoofd. Veel ziekten en stoornissen zijn hiervan het gevolg. Het gros is hierdoor het contact met hun ziel verloren en leeft voornamelijk vanuit de mentale dimensie. We denken nu dat we keihard moeten werken om iets te bereiken. We denken dat we keihard moeten werken om genoeg geld te verdienen. En wanneer je ergens van overtuigt bent dan is dat ook zo. Het leven vormt zich naar je overtuigingen.

Iedere ziel echter, is hier voor een specifiek doel. Iedereen heeft iets unieks bij te dragen in de wereld maar het gros komt daar niet mee over door de wurggreep waar het systeem de mensheid in vasthoudt. Naast een fulltime baan, een gezin en een beetje ontspanning hebben we nauwelijks tijd en energie over om ons verder te ontwikkelen. En dat was precies de bedoeling!

Wanneer je je goed verdiept in de kennis over de mens en in de evolutie en deze informatie toetst aan je eigen ervaring kom je tot de conclusie dat juist wanneer ons eerste, meest basale bewustzijnsniveau: overleven, vervuld is, je automatisch een shift maakt naar de hogere niveaus van het bestaan en deze niveaus gaat ontwikkelen. Het gaat vanzelf. Mensen bedenken vanuit zichzelf oplossingen voor hun problemen, evenals voor wereldproblemen, mensen zorgen vanuit zichzelf voor anderen wanneer onze liefhebbende, zorgende kant de kans krijgt zich volledig te manifesteren. Mensen leven hun passies waarmee ze automatisch hun specifieke rol in de wereld vervullen. Ook in deze is de waarheid simpel. Voor de menselijke evolutie is een plan. De overheid moet simpelweg stoppen met dit ziekelijke machtsmisbruik en de menselijke ontwikkeling haar natuurlijke verloop laten.

Financiële vrijheid leidt tot een volledige ommekeer in de evolutie. Stel je toch eens voor dat we ons niet meer bezig hoeven te houden met overleven maar dat we ons leven in kunnen richten zoals we dat zelf willen. Hoe zou jij je leven dan inrichten?